University of Gothenburg

Reports

Here you find a selection of reports produced by our researchers

2022

Charron, N., M. Bauhr, V. Lapuente, et al.  "European Quality of Government Index and Sub-National Variation - 4th round of the EQI". Final Report. European Commission. DG EU regional and urban development.

2021

Broms, Rasmus, Carl Dahlström, Jenna Najar and Marina Nistotskaya (2021). ”Driftsform, personalsammansättning och storlek: Om strukturella faktorer och risk att smittas av och dö i covid-19 vid särskilt boende för äldre i Sverige” Report prepared for the Swedish Corona Commission SOU 2021:89. Stockholm: Government Offices of Sweden.

Bågenholm, Andreas (2021) ”Good Governance. Vad är det, vad är det bra för och hur kommer vi dit i Idrottens riskzoner - om väger till trygg och trovärdig idrott”. Centrum för idrottsforskning.

Cornell, Agnes (2021). Mapping of Democratization Support, Final Report”. Sida Evaluation 2021:5. FCG Sweden and Tana Copenhagen in partnership with the Overseas Development Institute (ODI) and D-Arch. 

Dahlström, Carl and Johannes Lindvall (2021). ”Sverige og covid-19-krisen”, appendix 4 in the report to the Danish Parliament Håndteringen af covid-19 i foråret 2020. Rapport afgivet af den af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen nedsatte udredningsgruppe vedr. håndteringen af covid-19. Folketinget, January 2021.

2020

Martela Frank, Bent Greve, Bo Rothstein, Juho Saari (2020) The Nordic Exceptionalism: What Explains Why the Nordic Countries Are Constantly Among the Happiest in the World. World Happiness Report.

2019

Bauhr, Monika & Nicholas Charron (2019). Report on the influence of perceptions of corruption and governance on citizen’s support for cohesion policy. EU report D2.6 PERCEIVE

Bauhr, Monika & Nicholas Charron (2018d). Dataset built from the survey at citizen level for the case-studies regions and report with preliminary qualitative results. EU report D1.3 PERCEIVE

Dahlström, Carl, Erik Lundberg & Kira Pronin (2019). ”Det statliga kommittéeväsendets förändring 1990-2016”. SNS Analys no 59. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle.

2018

Bauhr, Monika, Agnes Cibik, Mihaly Fazekas and Jenny de Fine Licht (2018). Fiscal transparency in public procurement. Report to the European Commission for DIGIWIST.

2017

Conference Report: Policy Dialogue Day May 10th 2017
From Knowledge to Action: Current Insights on Democracy, Governance and Armed Conflict”. A collaboration between: V-Dem, QoG, GLD &UCDP.

Bauhr, Monika (2017) ANTICORRP final report. Report to the EU commission on the output of the program Anticorruption policies revisited. Global trends and European Responses to the Challenges of Corruption, FP7 research program 2013-2017.

Bauhr, Monika (2017). ANTICORRP policy reports. Report to the EU commission on the policy output of the program Anticorruption policies revisited. Global trends and European Responses to the Challenges of Corruption, FP7 research program 2013-2017.

Bauhr, Monika et al (2017). Country comparative studies on the institutional organization of governments. EU report D11.3 ANTICORRP.

2016

Broms, Rasmus (2016). Beskattning och institutionell kvalitet. Development Dissertation Brief 2016:10, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)

Sundell, Anders (2016). Anti-corruption reform – evolution or big bang? Dissertation Brief 2016:08, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA).

Sundström, Aksel (2016). Våldsamma hot och priset för ärlighet: En omvärdering av tjänstemäns val att ta mutor. Development Dissertation Brief 2016:07, Expertgruppen för Biståndsanalys (EBA)

2015

Cornell, Agnes (2015). Institutional Impediments and Reluctant Actors - The Limited Role of Democracy Aid in Democratic Development. Development Dissertation Briefs Series; No. 2015:01.

Rothstein, Bo (2015). "The Quality of Government Institute. Report for the first ten years of a Research Programme at University of Gothenburg".

Rothstein, Bo (2015). "De samhälleliga institutionernas kvalitet. Slutrapport från ett forskningsprogram".

Rothstein, Bo & Marcus Tannenberg (2015). Making Development Work: The Quality of Government Approach. Rapport 2015:07 till Expertgruppen för biståndsanalys (EBA).

2014

Нистоцкая Марина, Хахунова Анна и Карл Дальстром. Отчет о проведении и предварительных результатах экспертного опроса «Качество государственного управления в регионах России – 2014».

2012

Teorell, Jan och Agnes Cornell (2012) "Leder demokratibistånd till demokratisering?" SADEV Report 2012:1.6

2011

Charron, Nicholas, Victor Lapuente och Bo Rothstein (2011) "Korruption i Europa" SIEPS, rapport 2011:05.

de Fine Licht, Jenny (2011) "Öppna prioriteringar och extern legitimitet En experimentell undersökning om hur människor uppfattar information om prioriteringar av sjukvård." På uppdrag av Prioriteringscentrum, Linköpings universitet.

Lapuente, Victor (2011) "Por qué la corrupción no se castiga", Laboratorio de Alternativas".

Last modified

30 November 2022