University of Gothenburg
Image
Flitiga studenter
Breadcrumb

Program

Hos oss kan du läsa svenska och svenska som andraspråk inom ramen för ämneslärarprogrammet, utbilda dig till språkkonsult, eller gå den rekommenderade studiegången för magister/master inom svenska som andraspråk. Institutionen medverkar också i flera program som ges av andra institutioner och lärosäten.

Vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi ges flera program och du kan läsa mer om dessa nedan. Institutionen medverkar även i program som ges vid andra institutioner och lärosäten.

Har du frågor om programmen eller dina studier?

På programsidorna finns kontaktuppgifter för respektive utbildningsansvarig och studievägledare. Vill du boka ett vägledningssamtal, ha hjälp med studieplanering eller vill diskutera dina studier är du välkommen att kontakta institutionens studievägledare.

Kontaktuppgifter och öppettider för studievägledarna

Ämneslärarprogrammet

Vill du att bli lärare i svenska eller svenska som andraspråk? Hos oss kan du utbilda dig till lärare för årskurs 7–9 eller gymnasiet i båda ämnena.

Läs mer om ämneslärarprogrammet

Språkkonsultprogrammet

Språkkonsultprogrammet är ett språkvetenskapligt kandidatprogram för dig som vill arbeta med att hjälpa andra att skriva bättre, förbättra organisationers kommunikation och hjälpa myndigheter att bemöta medborgare mer demokratiskt. Du lär dig hur man skriver tydliga och begripliga texter, att bedriva språkvård och att utveckla hållbara kommunikationspraktiker. Utbildningen omfattar flera yrkeslivsanknutna moment.

Läs mer om språkkonsultprogrammet

Magister-/masterexamen i svenska som andraspråk

Följ den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk! Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag. Med en magisterexamen får du också behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. 

Läs mer om svenska som andraspråk

Se rekommenderad studiegång