Image
Ämneslärarstudenter pratar med varandra
Photo: Laila Östlund
Breadcrumb

Ämneslärarprogrammet

Vill du bli lärare? Vill du vara med och påverka framtiden och bidra till unga människors möjlighet att utvecklas och växa? Läs Ämneslärarprogrammet vid Göteborgs universitet! Med ditt engagemang som lärare kommer du att vara med och skapa morgondagens programmerare, entreprenörer, svetsare, konstnärer… Oavsett vilka yrken människor väljer har du som lärare en central och viktig roll i unga människors liv.

Att vara ämneslärare handlar i huvudsak om att arbeta med lärande i de ämnen som du undervisar i. Men att vara ämneslärare handlar också om att inspirera och engagera unga människor att vilja lära sig mer - att väcka nyfikenhet och ge individen möjlighet att utvecklas och växa. Ämneslärarprogrammet är en utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Programmet leder till en ämneslärarexamen i ett eller två ämnen.

Ämneslärarprogrammet har två examensutgångar:

  • Grundskolans årskurs 7–9, 4 år
  • Gymnasieskolan, 5 år 

Vanliga frågor om antagning till Ämneslärarprogrammet

Här nedan får du svar på vanligt förekommande frågor i samband med antagning till programmet. Bland annat om behörighetskrav, platser och urval och vad som händer när man har blivit antagen till programmet.

Studievägledning

Telefon: 031-786 5517
Telefontid: måndag – torsdag kl. 10.00 – 11.30
E-post: stvl.lararutb@gu.se

Mer information om studievägledning

Ansökan och viktiga datum

Ämneslärarprogrammet startar varje hösttermin. Sök senast 15 april via antagning.se (om 15/4 infaller på en helg flyttas datumet till närmsta vardagen efter).

Ämneslärarstudent i matematik
Photo: Laila Östlund

Inriktning årskurs 7-9

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7–9 är en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.  Du läser två skolämnen varvat med praktik på en grundskola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa.

Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng. Den leder till en ämneslärarexamen och avläggs på avancerad nivå. Inriktningen ger behörighet att arbeta som lärare i årskurs 1 t.o.m. gymnasieskolan beroende på ämnesval.

Med en examen mot årskurs 7–9 blir du behörig i årskurs 4–9. I ämnena bild, franska, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik, slöjd, spanska och tyska blir du behörig även i årskurs 1-3. Du blir dessutom behörig i gymnasieskolan om du har 90 hp i ämnet. (Dock krävs 120 hp för ämnena musik, samhällskunskap och svenska).

Utbildningen omfattar tre områden:

Ämneslärarstudenter som diskuterar under lektion.
Photo: Laila Östlund

Inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan en utbildning som förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Du läser ett eller två skolämnen varvat med praktik på en gymnasieskola samtidigt som du får de teoretiska verktyg du behöver för att kunna undervisa.

Inriktningen omfattar 300 högskolepoäng. Den leder till en ämneslärarexamen och avläggs på avancerad nivå. Inriktningen ger behörighet att arbeta som lärare i årskurs 7 t.o.m. gymnasieskolan och för ämnena bild, idrott och hälsa samt musik även för årskurs 1-6.

Oavsett examensutgång blir du behörig att undervisa inom vuxenutbildningen på motsvarande nivå och i motsvarande ämnen.

Utbildningen omfattar tre områden:

Ämneslärarstudent i ämnet bild
Photo: Laila Östlund

Ämnen

Inom programmet får du fördjupade kunskaper inom några få ämnen med vetenskaplig förankring och tydlig forskningsanknytning. Dessa ämnen motsvarar de ämnen som eleverna läser i grundskolan eller gymnasieskolan. 

Göteborgs universitet erbjuder följande ämnen: bild, biologi, dans, engelska, filosofi, franska, fysik, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, idrott och hälsa, kemi, latin, matematik, musik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap, slöjd, spanska, svenska, svenska som andraspråk, teater, teknik, tyska. Vilka ämnen som går att kombinera med varandra framgår av Ämneslärarprogrammets broschyr nedan.

Söker du till något av ämnena bild, dans, musik eller teater gör du i samband med din ansökan ett antagningsprov. Musik ges endast inom inriktningen gymnasieskolan och ger även behörighet för årskurs 1-9. Mer information om proven hittar du under respektive ämne.

Förutom att välja ett ämne som du är intresserad av kan det vara bra att tänka på att välja ämnen som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Se film om Skolverkets ämneslärarprognos
Daniel Berlin, utredare vid Göteborgs universitet, går igenom Skolverkets lärarförsörjningsprognos med avseende på behovet av ämneslärare i olika ämnen.

Första- och andraämne

Inom ämneslärarprogrammet antas du till ett förstaämne och när du sedan påbörjat dina studier kommer du att få välja ditt andraämne. Du kommer att behörighetsprövas i både förstaämnet när du söker och i andraämnet när du det att dags att välja detta.

Vissa ämnen är märkta som ettämneskombination vilket betyder att man söker till ett ämne med fördjupning istället för två olika ämnen. Vilka ämnen som är möjliga att kombinera framgår av Ämneslärarprogrammet broschyr. Några ämnen finns bara som andraämnen, dessa är filosofi, latin och naturkunskap.

Utbildningsplan och studiegång

Nedan finns den senast beslutade utbildningsplanen och studiegångar för Ämneslärarprogrammet.

Utbildningsplanen beskriver utbildningens mål och innehåll. Studiegången beskriver i vilken ordning du läser de kurser som ingår i programmet.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Ämneslärarprogrammet innehåller både kurser på universitetet och delar som du gör på en högstadieskola eller på ett gymnasium. Du får tidigt pröva på hur en arbetsdag i skolan kan se ut. Dessa mer praktiskt inriktade kurser heter VFU, verksamhetsförlagd utbildning. 

Under din VFU, som totalt omfattar 30 högskolepoäng, får du pröva de teoretiska kunskaper som du fått under utbildningen, i praktiken. Du får också reflektera över läraryrkets olika sidor. Gradvis kommer du att utveckla din förmåga att självständigt agera och ta ansvar. Du kommer under utbildningens gång att få möjlighet att planera, genomföra och leda pedagogisk verksamhet i skolan. Observera att specifika regler och riktlinjer kan finnas under verksamhetsförlagd utbildning gällande exempelvis klädsel.

Om Yrket

Yrket som ämneslärare kräver både ett intresse för ett visst ämne och en vilja att jobba med ungdomar. Det är ett omväxlande och självständigt yrke. Förutom den självklara uppgiften att undervisa i sitt ämne har ämneslärare många andra krav på sig som står angivna i läroplanerna för grundskolan och gymnasieskolan. Bland annat ska ämneslärare ha kunskaper om ledarskap, specialpedagogiska behov och hållbar utveckling.

Generellt kan man säga att det finns ett stort behov av ämneslärare inom framförallt grundskolans årskurs 7-9, men också inom gymnasieskolan.