University of Gothenburg
Breadcrumb

Fortbildning & vidareutbildning för lärare

Arbetar du i förskola eller skola och söker fortbildning på vetenskaplig grund? Vid Göteborgs universitet finns ett stort utbud och många möjligheter till vidareutveckling.

Du kan fortbilda dig genom kurser och föreläsningar eller vidareutbilda dig i rektorsutbildning, masterprogram eller genom att läsa till specialpedagog eller speciallärare. Göteborgs universitet har också en forskarskola för lärare.

Korsvägen

Korsvägen är Göteborgs universitets portal med fortbildning för lärare och förskollärare. Här samlas universitetets utbud med allt från lunchföreläsningar och kurser till fortbildningsdagar och vägar framåt i yrket. Bredden är stor och allt vilar på vetenskaplig grund.