Bild
Text handledning
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Professionshandledning för VFU-handledare

Kurs
PDG630
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
17%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Partille
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29206
Ansökan stängd

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29204
Ansökan stängd

Studietakt
12%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29205
Tillfället är inställt

Studietakt
25%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29208
Ansökan stängd

Kort om kursen

Det här är en handledarutbildning för dig som är lärare och vill handleda lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du får genom kursen kunskap om att handleda lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning relaterat till de kurs- och examensmål som finns. Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen. Du läser kursen på distans alternativt som en platsförlagd kurs.

Om utbildningen

En handledarutbildning för VFU-handledare

Du får genom kursen kunskap om olika former för handledning i relation till lärarutbildningens examens- och kursmål, hur du kan återkoppla till studenten och formulera underlag för bedömning. Du får också förutsättningar för att utveckla din förmåga att handleda inom ramen för din egen pedagogiska verksamhet.

Kursen ger kunskaper om och i handledning som stöd för lärarstudenters professionsutveckling. Utbildningen tar bland annat upp former för dialog och återkoppling till student, formulering av underlag för bedömning och former för strukturerad handledning.

Den platsförlagda kursen

Den anpassade och platsförlagda handledarutbildningen riktar sig specifikt till dig som är lärare på någon av de skolor som ingår i Göteborgs universitets pilotverksamhet för övningsskolor.

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och workshops förlagda på Pedagogen, din skola eller inom din kommun samt via en digital lärplattform. Under delar av kursen arbetar du gemensamt med andra deltagare. Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare är en viktig del av undervisningen.

Kontakt 

För frågor eller mer information om kursens innehåll och upplägg, kontakta projektledare David Berner.
E-post: david.berner@gu.se 

Har du frågor om exempelvis tillgodoräknande eller behörighet, kontakta studievägledare. 

Kursen på distans

Undervisning är på kvartsfart och sker på distans genom föreläsningar, seminarier och workshops via en digital lärplattform. Under delar av kursen arbetar du gemensamt med andra deltagare. Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare är en viktig del av undervisningen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs lärarexamen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ger 7,5 hp på grundläggande nivå. Efter avklarad utbildning är deltagaren behörig att handleda lärarstudenter under VFU.