Bild
Text handledning
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Professionshandledning för VFU-handledare

Kurs
PDG630
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29203
Ansökan stängd

Studietakt
12%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29204
Ansökan stängd

Kort om kursen

Det här är en handledarutbildning för dig som är lärare och vill handleda lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du får genom kursen kunskap om att handleda lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning relaterat till de kurs- och examensmål som finns. Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen och redan har arbetat som lärare i ett par år.

Om utbildningen

En handledarutbildning för VFU-handledare

Du får genom kursen kunskap om olika former för handledning i relation till lärarutbildningens examens- och kursmål, hur du kan återkoppla till studenten och formulera underlag för bedömning. Du får också förutsättningar för att utveckla din förmåga att handleda inom ramen för din egen pedagogiska verksamhet. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs lärarexamen. Två års erfarenhet som lärare.  Från H23 gäller att för tillträde till kursen krävs lärarexamen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ger 7,5 hp på grundläggande nivå och kan användas för att komplettera en lärarutbildning på grundläggande nivå så att man blir behörig för att läsa på avancerad nivå (magister eller master). 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och workshops på campus eller via en digital lärplattform. Under vissa delar av kursen arbetar du gemensamt med andra deltagare. Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare är en viktig del av undervisningen.

Väljer du att läsa kursen på kvartsfart under en termin läser du enbart på distans. Studerar du kursen på åttondelsfart under ett år ingår ett antal träffar.