Bild
Text handledning
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Professionshandledning för VFU-handledare

Kurs
PDG630
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
12%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Lerum
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19207
Ansökan stängd

Studietakt
17%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Öckerö
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19205
Ansökan stängd

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19204
Ansökan stängd

Studietakt
17%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Kungsbacka
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-19206
Ansökan stängd

Kort om kursen

Det här är en handledarutbildning för dig som är lärare och vill handleda lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Du får genom kursen kunskap om att handleda lärarstudenter under verksamhetsförlagd utbildning relaterat till de kurs- och examensmål som finns. Kursen vänder sig till dig som har en lärarexamen. Du läser kursen på distans alternativt som en platsförlagd kurs.

Om utbildningen

En handledarutbildning för VFU-handledare

Du får genom kursen kunskap om olika former för handledning i relation till lärarutbildningens examens- och kursmål, hur du kan återkoppla till studenten och formulera underlag för bedömning. Du får också förutsättningar för att utveckla din förmåga att handleda inom ramen för din egen pedagogiska verksamhet.

Kursen ger kunskaper om och i handledning som stöd för lärarstudenters professionsutveckling. Utbildningen tar bland annat upp former för dialog och återkoppling till student, formulering av underlag för bedömning och former för strukturerad handledning.

Den platsförlagda kursen

Den anpassade och platsförlagda handledarutbildningen riktar sig specifikt till dig som är lärare på någon av de skolor som ingår i Göteborgs universitets pilotverksamhet för övningsskolor.

Undervisning sker genom föreläsningar, seminarier och workshops förlagda på Pedagogen, din skola eller inom din kommun samt via en digital lärplattform. Under delar av kursen arbetar du gemensamt med andra deltagare. Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare är en viktig del av undervisningen. Den platsförlagda handledarutbildningen ges i följande kommuner:

Höstterminen 2023

  • Lerum/Angered, anmälningskod: GU-19207
  • Kungsbacka, anmälningskod: GU-19206
  • Öckerö, anmälningskod: GU-19205

Vårterminen 2024

  • Partille/Härryda, anmälan öppnar i slutet av september
  • Göteborg, grundskoleförvaltningen, anmälan öppnar i december

Kursen på distans

Undervisning är på kvartsfart och sker på distans genom föreläsningar, seminarier och workshops via en digital lärplattform. Under delar av kursen arbetar du gemensamt med andra deltagare. Erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagare är en viktig del av undervisningen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs lärarexamen.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Kursen ger 7,5 hp på grundläggande nivå. Efter avklarad utbildning är deltagaren behörig att handleda lärarstudenter under VFU.