Länkstig

Ulrika Frivold arbetar som specialpedagog

"Som specialpedagog är målet att jag ska jobba mig mer och mer bort från den enskilde eleven och se till att det aktuella lärararbetslaget på sikt själva kan hantera de särskilda behoven för eleven ifråga. Det är en process."