Bild
Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan vid Göteborgs universitet
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

En herrgårdsvagn kommer lastad med samverkan

Publicerad

– Verksamheten vid Jonsereds herrgård handlar i grunden om samverkan. Det säger Fredrika Lagergren Wahlin, vicerektor för samverkan vid Göteborgs universitet. Under året har samverkansarbetet utvecklats ytterligare.

Att Jonsereds herrgård är ett strategiskt verktyg i universitets samverkansarbete och en mötesplats för samverkan förpliktigar. Och nu har Jonseredsverksamheten visat musklerna, med en kraftig ökning av antalet samverkanspartner och deltagande organisationer samt fördjupad samverkan kring de uppskattade Jonseredsseminarierna.
– De är fortfarande grunden för verksamheten och handlar om att utveckla och pröva nya tankar, förklarar Fredrika Lagergren Wahlin.

Ett nytt sätt att arbeta med samverkan startade när Jonsereds herrgård hösten 2019 intog Kvartersscenen 2Lång i centrala Göteborg. "Forskaren som aktivist" var temat för de djupintervjuer med forskare om deras vetenskapssyn och samhällsengagemang som stod på programmet. Först ut var Ulf Bjereld följd av Mia Liinason, professor i statsvetenskap respektive genusvetenskap vid Göteborgs universitet.
– Det blev en stor succé med salonger, så småningom så fullsatta att det har varit svårt att få plats, berättar Fredrika Lagergren Wahlin.
Syftet är att kombinera akademiska seminarier med folkbildning. Jonseredsseminarierna har alltid handlat om att låta människor från olika delar av samhället träffas och samtala om viktiga frågor, var och en utifrån sina olika kunskapsområden och engagemang, menar Fredrika Lagergren Wahlin.
– Med den nya satsningen utökar vi samverkan med Folkuniversitetet för att nå nya grupper och
skapa oväntade möten. Inte minst spännande är det att nå en publik med något som skiljer sig från vanliga föreläsningar och seminarier.

Andra, redan inarbetade samverkansarenor för verksamheten är Vetenskapsfestivalen, Almedalsveckan och Bokmässan. I år med extra fint utfall: UR filmade och sände inte mindre än tre av de fyra seminarier som Jonsereds herrgård anordnade på Bokmässan.
Även i övrig verksamhet har samverkan stärkts för att nå nya målgrupper. Så även lokalt, där samarbete påbörjats med Partille bibliotek om en bokcirkel knuten till serien ""Banbrytande berättelser".
– De olika arenorna erbjuder betydelsefulla möjligheter för skilda slag av samverkan. Och Jonsereds herrgård ska vara öppen för alla, även om grunden för verksamheten är de akademiska samtalen.

Jonseredsseminarierna är ett nav, inte bara för extern samverkan, utan även för internt universitetsstrategiskt samarbete. Vilka är Göteborgs universitets kärnvärden inför 2030-talet? Frågan diskuterades vid ett seminarium som ett led i arbetet med universitetets nya vision, och där Fredrika Lagergren Wahlin var ordförande och ledde samtalet.
Bland deltagarna fanns representanter för forskningsfinansiärer och näringsliv, som kanske inte är så vana vid det fritt sökande humanistiska samtalet, men verkligen uttryckte sin uppskattning, konstaterar hon, och berättar att seminariet blev startskottet för en rad visionsmöten vid de olika fakulteterna.
– Detta är ett utmärkt exempel på hur Jonseredsseminarierna kan användas också för den interna utvecklingen vid Göteborgs universitet, genom att starta diskussioner som sedan kan fortsätta på andra håll vid vårt lärosäte.

Överlag anser Fredrika Lagergren Wahlin att verksamheten vid Jonsereds herrgård på senare tid har utvecklats på ett fint och engagerat sätt. Den spelar en viktig roll i samhällsdebatten, inte minst i tider av så kallade alternativa fakta och fake news. Kunskapen har alltid behövt försvaras.
– Det gör vi genom att värna den akademiska friheten, som vilar på förmågan att ställa relevanta frågor att besvara med metoder utvecklade genom erfarenhet och eftertanke. I samverkan, samtal och möten kan tankar och idéer brytas mot varandra, vilket är en viktig del av ett demokratiskt samhälle.  

Eva Lundgren


Område
Ledning