Länkstig

Förskollärarexamen inom VAL

Vid Göteborgs universitet erbjuds Inom Vidareutbildning av lärare (VAL)  i vissa fall möjligheten att studera mot en förskollärarexamen.

För att kunna antas mot ovanstående examina i VAL krävs att du,

  • har arbetat minst åtta läsår med en total omfattning av minst 75 procent. Minst tre av dessa åtta år ska vara sammanhängande. Du ska vara verksam i förskolan och/eller i förskoleklassen och ska ha medverkat i undervisningen med en förskollärares arbetsuppgifter. Detta ska framgå av tjänstgöringsintyget.
  • För sökande till vårterminer med start i januari gäller att de åtta läsåren ska vara intjänade senast 15 april året innan. För sökande till höstterminer med start i augusti/september gäller att de åtta åren ska vara intjänade före den 15 oktober året innan.
  • ska vara verksam i förskolan och/eller i förskoleklassen och medverka i undervisningen med en förskollärares arbetsuppgifter den termin studierna påbörjas.
  • har minst motsvarande 30 hp från tidigare studier på högskolenivå.

Hur många högskolepoäng du behöver studera om du antas till utbildningen beror på dina tidigare studier och yrkeserfarenheter som lärare. Du kan studera från 7,5 hp till högst 120 hp. Om du blir antagen till VAL får du en individuell studieplan med de kurser som just du behöver för att nå en examen. Inom ramen för utbildningen kommer du också att genomgå en prövning i syfte att undersöka om reell kompetens kunde ligga till grund för tillgodoräkning inom det förskolepedagogiska ämnesområdet.   

Studierna bedrivs normalt på halvfart och med flexibla studieformer.

Kontakt

Postadress:
VAL Göteborgs universitet
Box 135, 405 30 Göteborg

E-post: val@gu.se

Telefon: 031-786 6916

Telefontid: tisdagar kl. 10:30-11:30 och torsdagar kl. 14:30-15:30.