Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Psykoterapeutprogrammet, Familje- och systemorienterad psykoterapi

Program
S2PTE-FAMT
Avancerad nivå
3 år
90 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27399
Ansökan stängd

Andra inriktningar

Om utbildningen

Psykoterapeutprogrammet, med inriktning mot Familje- och systemorienterad psykoterapi, har ett systemiskt och relationsinriktat perspektiv på mänskliga problem. Det innebär att varje studerande efter genomgången utbildning självständigt skall kunna arbeta psykoterapeutiskt med psykosociala system som familjen, i dess olika konstellationer, men också med andra betydelsefulla nätverk.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Avlagd psykologexamen (enligt 1982 års studieordning eller senare bestämmelser).
Läkarexamen med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri.
Socionomexamen
Annan motsvarande examen

För inriktningarna Familje- och systemorienterad psykoterapi och Individualpsykoterapi med inriktning mot kognitiv beteendeterapi ska egen individualterapi omfattande minst 40 tim eller 100 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut ha genomförts.

För inriktningen Individualpsykoterapi med inriktning mot psykodynamisk terapi ska egen individualterapi omfattande minst 75 timmar eller 150 timmar i grupp hos legitimerad psykoterapeut ha genomförts.

För samtliga ovanstående krävs dessutom grundläggande psykoterapiutbildning.

Urval

Vid urvalet görs en samlad bedömning enligt följande:

  • Yrkeserfarenhet (max 4 p)
  • Handledning (max 4 p)
  • Egenterapi/utbildningsterapi (max 2p, 1p eller 6 p)
  • Annan högskoleutbildning eller motsvarande (max 10 poäng)
  • Forskningserfarenhet/publikationer (max 4 poäng)
  • Totalpoäng grundkriterier: ( 24p för Psykoterapi med inriktning mot familj, 23p för Individualpsykoterapi med inriktning mot barn och ungdom, 23p för Individualterapi mot vuxna KBT och 28p för Individualterapi med inriktning mot vuxna PDT)

Efter studierna

Psykoterapeutprogrammet, oavsett vilken inriktning, är en vidareutbildning för psykologer, läkare med specialistkompetens i psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri, socionomer, eller för den som har en annan motsvarande yrkesexamen från högskola. En legitimerad psykoterapeut bedriver självständigt psykoterapi inom offentlig eller privat verksamhet.

Så är det att plugga

Undervisningen

Den schemalagda utbildningen, som utgörs av föreläsningar, seminarier, handledning och olika former av examinationer, är huvudsakligen förlagd till två heldagar varannan vecka, men kan i viss mån variera beroende på kursinnehåll. Närvaron under dessa två dagar är avgörande för att tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att bli godkänd på respektive kurs.