Länkstig

Policyutvärdering

Kurs
NEK307
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28412
Ansökan stängd

Om utbildningen

Här tillämpas ekonomisk kunskap på centrala ekonomiska och sociala problem. En del av kursen fokuserar på att använda enkätmetoder för att mäta individers preferenser. Du lär dig hur du ska använda metoden och hur resultaten från en enkätstudie ska analyseras ekonometriskt. En mängd applikationer inom miljö- och hälsoekonomi gås igenom. Dessutom illustreras hur resultaten kan användas i en kostnads-nyttoanalys (Cost Benefit Analysis, CBA).

Den andra delen av kursen fokuserar på metodologiska svårigheter som kan uppstå vid användning av enkät- och registerdata vid utvärdering av olika policies och åtgärder. Fokus ligger främst på metoderna "randomiserade experiment" och "differences-in-differences" för policyutvärdering. För varje metod diskuteras nödvändiga antaganden och datavillkor. En mängd tillämpningar inom arbetsmarknads-, utbildnings- och hälsoekonomi presenteras.

NEK307 ges den andra kvartilen och kan läsas som valbar kurs på kandidatterminen tillsammans med Basic Econometrics, NEK301 samt Uppsats NEK316.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 45 hp avslutade kurser i nationalekonomi.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs
en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom
studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och
tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och
arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen
för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred
forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi,
utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler