Länkstig

Policyutvärdering

Kurs
NEK307
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28412
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2022.

Om utbildningen

Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att lära studenterna tillämpa sina samlade ekonomiska kunskaper på centrala frågeställningar inom ekonomiska och sociala problem. Genom dessa tillämpningar ska studenterna lära sig att använda avancerade metoder i tillämpad ekonomi.

En del av kursen fokuserar på Contingent Valuation metoden (CVM) och hur denna metod kan användas för att värdera individers preferenser. Huvudsyftet med denna del av kursen är att göra studenterna medvetna när det är lämpligt att använda CVM och hur resultat av en CVM studie analyseras ekonometriskt. Vi diskuterar också flera fördelar och nackdelar med denna metod genom att applicera dem på olika typer av offentliga varor. Dessutom kommer vi visa hur ”stated preference” metoderna kan användas som nyttosidan på en kostnads-nyttoanalys (Cost Benefit Analysis, CBA).

Kursens syfte är också att ge studenterna en bra förståelse av metodologiska svårigheter som kan uppstå i enkät- eller i registerdata vid utvärdering av olika sociala interventioner och policies. Kursen kommer främst att fokusera på metoderna "randomiserade experiment" och "differences-in-differences" metod för policyutvärdering. För varje metod diskuteras nödvändiga antaganden och datavillkoren. Vidare, tillämpligheten av varje metod diskuteras i samband med att man studerar empirisk evidens från arbetsmarknaden och från utbildnings- och hälsosektorn.

NEK307 är en av de tre valbara kurser man kan välja mellan under vårterminen på fördjupningsnivå i nationalekonomi.
Den valbara kursen ingår tillsammans med NEK301 och NEK316 i de 30hp man läser på fördjupningsnivå för en kandidatexamen i nationalekonomi.
Valbara kurser: (Vårtermin: NEK302, NEK304 eller NEK307) (Hösttermin: NEK305, NEK308 eller NEK309).
Kursen kan även läsas fristående.

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 45 hp avslutade kurser i nationalekonomi.  

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Arbetsmarknaden för nationalekonomer är god och utbildningen leder ofta till kvalificerade yrken i såväl privat som offentlig sektor. Banker, statliga myndigheter och större företag är några av de vanligaste arbetsgivarna. En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler