Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Man och kvinna med bok
Länkstig

Översättarprogrammet

Program
H2ÖPR
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Nästa utbildningsstart

Utbildningen har inte något nytt startdatum inplanerat. För mer information kontakta studievägledaren.

Kort om programmet

Översättarprogrammet vänder sig till dig som i framtiden vill jobba som översättare inom EU, vid svenska myndigheter, vid förlag, hos privata översättningsföretag eller som egen företagare. Utbildningen bygger framförallt på att du ska tillägna dig kunskapen att översätta fackspråkstexter samt få ett översättningsvetenskapligt perspektiv på översättning. Inom Översättarprogrammet utbildas översättare, som arbetar med skrivna texter.

Om utbildningen

Översätt från två språk - nu även från kinesiska och japanska!

Du som student lär dig att översätta från två källspråk där det ena är engelska och det andra är antingen arabiska, danska, franska, kinesiska, japanska, ryska, spanska eller tyska. Målspråket för översättningen är oavsett källspråk alltid svenska.

Översättarprogrammet är en tvåårig utbildning som omfattar 120 hp och ges på helfart på campus. Efter fullföljt program kan du ta ut en masterexamen i huvudområdet översättning.

Vilka förkunskaper krävs?

Översättarprogrammet är ett program på avancerad nivå. För att kunna bli antagen till programmet krävs att du har grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå. Du måste alltså ha en kandidatexamen eller motsvarande utländsk examen senast när studierna inom programmet inleds den aktuella höstterminen. Därutöver krävs att du har läst minst 30 hp i något språkämne (till exempel svenska, lingvistik eller kinesiska eller något av våra källspråk). Att du har tillräckliga språkkunskaper testas genom ett särskilt antagningsprov.

Utöver detta krävs godkänt resultat på kurserna Svenska 3 och Engelska 6 i gymnasieskolan.
 För att vara behörig till programmet krävs också att du har godkänt resultat på det särskilda antagningsprovet.

Du som söker programmet via www.antagning.se senast den 15 april är automatiskt anmäld till antagningsprovet.

Godkänt resultat på det antagningsprov som anordnas på vårtermin är avgörande för vilka sökande som slutligen blir antagna till utbildningen, under förutsättning att övriga förkunskapskrav därmed är uppfyllda.

Läs mer om utbildningen här: https://gu.se/sprak/studera/hitta-utbildning/oversattarprogrammet-maste…

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt 180 hp inklusive ett självständigt arbete 15 hp på fördjupningsnivå eller motsvarande utländsk examen med självständigt arbete (15 hp). Därutöver krävs att du har läst en kurs i något språkrelaterat ämne (till exempel lingvistik, svenska eller kinesiska) motsvarande minst 30 hp. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3/Svenska B och Engelska 6/Engelska B. Du behöver också godkänt resultat på det särskilda antagningsprovet, du som söker programmet via antagning.se senast den 16 april är automatiskt anmäld till antagningsprovet.

Arbetsprov

Antagningsprov

Det behövs ingen särskild anmälan till antagningsprovet, utan du som har ansökt till programmet och uppfyller förkunskapskraven förutsätts delta i provet. Det är dock bra om du skickar ett mejl till studievägledaren för programmet (eva-lena.axelsson@sprak.gu.se) och meddelar att du gjort en sen anmälan. Uppge samtidigt gärna vilket valt källspråk du tänker skriva i. Du som har godkänt resultat på antagningsprovet sedan tidigare behöver inte skriva antagningsprovet igen. Däremot måste du anmäla dig via www.antagning.se

Efter studierna

Översättarprogrammet är ett program på avancerad nivå och omfattar 120 hp. Efter fullföljt program kan du ta ut en masterexamen i huvudområdet översättning. Du har också möjlighet att ta ut en magisterexamen i huvudområdet översättning efter det första årets studier och fullgjorda 60 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus