Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Nya perspektiv på reformationen

Kurs
RT2111
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

I denna kurs möter du aktuella perspektiv inom studiet av reformationen, en händelse och tidsepok som inte bara gav upphov till flera nya kyrkobildningar utan också anses ha spelat en viktig roll för moderniseringsprocessen i Europa.

I kursen får du lära dig mer om tänkbara orsaker till reformationen, hur den genomfördes och vilka långsiktiga konsekvenser den anses ha haft för det västerländska samhället. Du får också möjlighet att fördjupa dig i något av dessa forskningsperspektiv.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 samt Engelska A/Engelska 5.