Länkstig

Miljöekonomi

Kurs
NEK304
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28435
Ansökan stängd

Om utbildningen

Här introduceras hur miljöproblem analyseras inom nationalekonomi. Den första delen fokuserar på statens roll när det gäller miljöreglering. Hur ska samhället fatta beslut och hur kan man mäta nyttan till följd av förbättringar av miljön.

Den andra delen av kursen fokuserar på miljöekonomiska styrmedel. En översikt över olika typer av regleringar ges och egenskaperna hos olika styrmedel diskuteras mer detaljerat. Även effekten av imperfekta marknader såsom hur bristande information påverkar val av styrmedel diskuteras. Flera exempel på styrmedel som används i praktiken ges under kursen.

NEK304 ges den andra kvartilen och kan läsas som valbar kurs på kandidatterminen tillsammans med Basic Econometrics NEK301 samt Uppsats NEK316.  (Har man redan läst ekonometri så läser man istället NEK307 den första kvartilen)

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 45hp avslutade kurser i nationalekonomi eller 30hp genomgångna kurser i nationalekonomi varav minst 15hp avslutade samt genomgångna kurser motsvarande första året på samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Förkunskaper motsvarande 15-högskolepoäng i statistik rekommenderas.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Inom många kvalificerade jobb i privat och offentlig verksamhet krävs
en god förmåga att analysera komplexa samhällsekonomiska frågor. Genom
studier i nationalekonomi får du verktyg för att samla in, analysera och
tolka data. Våra studenter är eftertraktade på arbetsmarknaden och
arbetar bland annat för Nordea, Volvo, Swedbank, Skatteverket, Utrikesdepartementet, Finansdepartementet, Göteborgs universitet, SCA och SEB.

En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen
för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet har en bred
forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi,
utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler