Länkstig

Miljöekonomi

Kurs
NEK304
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-28413
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2022.

Om utbildningen

Det övergripande målet med kursen är att introducera studenterna till hur miljöproblem analyseras inom nationalekonomi.

Den första delen av kursen är främst normativ och fokuserar på statens roll i miljöreglering. Den välfärdsteoretiska grunden för ”social choice” diskuteras, följt av hur man applicerar välfärdsanalys av miljöproblem genom att använda metoder för att mäta nyttan till följd av förbättringar av miljön.

Den andra delen av kursen fokuserar på styrmedel. En översikt över olika typer av regleringar tillhandahålls och egenskaperna hos olika styrmedel diskuteras mer detaljerat. Även effekten av imperfekta marknader såsom hur bristande information påverkar val av styrmedel diskuteras. Flera exempel på styrmedel som används i praktiken ges under kursen.
NEK304 är en av de tre valbara kurser man kan välja mellan under vårterminen på fördjupningsnivå i nationalekonomi.

Den valbara kursen ingår tillsammans med NEK301 och NEK316 i de 30hp man läser på fördjupningsnivå för en kandidatexamen i nationalekonomi.
Valbara kurser: (Vårtermin: NEK302, NEK304 eller NEK307) (Hösttermin: NEK305, NEK308 eller NEK309).
Kursen kan även läsas fristående.

Kursen ges på engelska.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 45hp avslutade kurser i nationalekonomi eller 30hp genomgångna kurser i nationalekonomi varav minst 15hp avslutade samt genomgångna kurser motsvarande första året på samhällsvetenskapligt miljövetarprogram. Förkunskaper motsvarande 15-högskolepoäng i statistik rekommenderas.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Arbetsmarknaden för nationalekonomer är god och utbildningen leder ofta till kvalificerade yrken i såväl privat som offentlig sektor. Banker, statliga myndigheter och större företag är några av de vanligaste arbetsgivarna. En annan möjlighet är att satsa på en forskarkarriär. Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs Universitet har en bred forskningsverksamhet inom bland annat miljöekonomi, finansiell ekonomi, utvecklingsekonomi och beteendeekonomi.

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler