Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs

Kurs
IL1510
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24607
Ansökan stängd

Om utbildningen

Här fördjupar du dina tidigare inhämtade kunskaper i idé- och lärdomshistoria och erövrar grundläggande färdigheter i vetenskaplig framställning. Kursen förbereder dig teoretiskt, metodologiskt och praktiskt inför skrivandet av din examensuppsats, vilken du ägnar dig åt under kursen andra hälft. I uppsatsen, som du försvarar i seminarium, får du visa att du kan formulera ett eget valt forskningsproblem, hantera ett empiriskt material och kritiskt utveckla en självständig argumentation.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

IL1104 eller IL2100, alternativt IL3100

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Med en kandidatexamen i idé- och lärdomshistoria har du erövrat kunskaper, färdigheter och förmågor som är relevanta och efterfrågade i många sektorer på arbetsmarknaden, exempelvis inom offentlig förvaltning, näringsliv, utbildning, kultur, media och kommunikation.
Du är också behörig att studera vidare på avancerad nivå i idé- och lärdomshistoria men även i flera andra ämnen. Du kan läsa mot magister- eller masterexamen via fristående kurser eller mot masterexamen via program. Vid institutionen erbjuder vi tre masterprogram som du med en kandidatexamen i idé- och lärdomshistoria är behörig till:
•    H2KST Kritiska studier
•    H2DHU Digital humaniora
•    H2RTM Teologi

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

På kursen möter du olika undervisnings- och examinationsformer. Dessa bidrar på olika sätt för att du som student ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll på bästa sätt och för att du ska få träna på de färdigheter och förmågor som är formulerade i kursens mål. I kursplanen framgår kursens undervisnings- och examinationsformer. Dessa preciseras och förklaras mer i detalj i den kursguide du får när kursen startar. I denna finns också detaljschema och läsanvisningar liksom annan information så att du får en klar bild av kursens upplägg och vad som förväntas av dig som student.

Lokaler

https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten