Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Moa
Länkstig

Hälsopromotion, kandidatprogram, Kostvetenskap

Program
S1HPM-KOVE
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1G91C
Ansökan stängd

Kort om inriktningen

Är du intresserad av mat och näring? Vill du arbeta med hälsa och välmående? Här är utbildningen för dig!

Efterfrågan på kunskaper om kost ökar i samhället. Våra matvanor är särskilt viktiga i strategin för att öka hälsa och förebygga sjukdom. Utbildningen handlar om just arbete med att främja hälsa genom att inspirera och skapa förutsättningar för en livsstil med sunda matvanor. Det innebär yrkeskompetens för att stötta individer eller att genomföra hälsofrämjande insatser riktade till grupper, organisationer eller samhälle.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Programmet kommer att ersättas med Hälsopromotionsprogrammet med fokus på kost och fysisk aktivitet (S1HPK) med start ht22.

När du läst utbildningen kommer du att ha kunskaper om vad som händer med näringsämnena i kroppen, vad olika livsmedel innehåller samt matens kulturella och hälsomässiga betydelse. Du kommer också ha lärt dig om teorier kring hälsopromotion och livsstilsförändring samt tekniker för coaching och motiverande samtal. Dessutom kommer du ha kunskaper som gör att du kan följa och förstå forskning inom hälsopromotion och kostvetenskap.

Under det första året läser du kurser i kostvetenskap, så som näringslära, livsmedelskunskap och fysiologi. Andra året får du kunskap och färdigheter i hälsofrämjande metoder och strategier. Det innefattar också folkhälsovetenskap, epidemiologi, hälsokommunikation och coaching samt hälsopsykologi och hälsopedagogik. Det sista året i programmet har du möjlighet att specialisera dig och fördjupa dina ämneskunskaper och färdigheter genom valfria kurser bland annat om fysisk aktivitet och idrottsnutrition. Du avslutar utbildningen med ett examensarbete.

Det treåriga Hälsopromotionsprogrammet med kostinriktning leder fram till kandidatexamen i kostvetenskap. Inom programmet finns möjlighet att studera utomlands genom utbytesavtal med universitet i ett flertal länder.

Du kan även välja att läsa totalt fyra eller fem år genom att fortsätta med kurser på avancerad nivå efter kandidatexamen. Vid vår institution kan du läsa en magister- eller masterutbildning inom kostvetenskap med fördjupning inom kost, fysisk aktivitet och/eller hälsopromotion.

Flertalet lärare är aktiva forskare och du får ta del av nya rön. Vid institutionen bedrivs forskning inom idrotts- och kostvetenskap med olika inriktning som till exempel hälsopromotion inom kost och fysisk aktivitet.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Naturkunskap B. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I programmet ingår två 5-veckors praktikperioder i termin fem och sex varav den första är valfri. Eftersom utbildningen ger dig en bred bas att arbeta inom olika områden söker du själv en plats som du är intresserad av. Vi har även ett kontaktnätverk med tidigare praktikplatser.

Efter studierna

Utbildningen ger dig bred kompetens för hälsofrämjande arbete på många nivåer. Det kan exempelvis vara coachning och rådgivning om kost och nutrition riktat mot individer och grupper eller strategiskt folkhälsoarbete inom kommuner och organisationer. Du har även möjlighet att arbeta med forskning om du läser vidare på avancerad nivå och blir doktorand.

Du kan arbeta hos många olika aktörer, både privata och offentliga, eller som egenföretagare. Vanliga anställningar är som hälsovetare, kostvetare och hälsopedagog eller i andra tjänster inriktade på kost, folkhälsa, friskvård eller hälsorådgivning. Några exempel på arbetsplatser är enheter i kommuner, företagshälsovård, skolor, hälsosektorn och företag inom nutrition och friskvård. Verksamheter med online-tjänster ökar också.

Så är det att plugga

Undervisningen

Vi har valt att ha campusförlagd undervisning för att ge dig möjlighet att, på plats, nätverka och reflektera tillsammans med kurskompisar och lärare. Vi arbetar också via en digital lärplattform. Undervisningen består dels av föreläsningar och litteraturstudier som examineras i skriftliga tentamina, och dels av seminarier, workshopar, praktiska tillämpningar och projektarbeten. Vi använder oss av olika pedagogiska metoder för att stötta lärandet. Du utvecklar ett medvetet och kritiskt förhållningssätt till fakta, forskning och litteratur.

Lokaler

Pedagogen ligger mitt i centrala Göteborg, nära till allt. Undervisning och forskning sker till stor del i tre byggnader: A-huset på Västra Hamngatan 25, B-huset på Läroverksgatan 15 och C-huset på Läroverksgatan 5. I A-huset hittar du Servicecenter, universitetsbibliotek, studentkårens kansli, studievägledning för lärarutbildning, International Student Office Pedagogen samt ett café. Även i B-huset finns ett café, men också ett väl tilltaget studentkök med mikrovågsugnar och kylskåp. I alla husen finns gott om platser för studenter för arbete enskilt eller i grupp.

Idrottshögskolan, som är en del av Utbildningsvetenskapliga fakulteten har sina lokaler på Skånegatan 14 B, endast några minuters gångväg från både Heden och Korsvägen, centrala knutpunkter.

Studier utomlands

Inom programmet finns möjlighet att studera utomlands. Vi har utbytesavtal med universitet i flera länder.