Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Digital religion och populärkultur

Kurs
RT2216
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24859
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-24858
Ansökan stängd

Om utbildningen

Dagens religion är i allt högre grad medialiserad och de nya digitala
medierna har kommit att omforma religionerna på sätt och i en takt som
sällan skådats. Religionens och andlighetens återkomst kommer inte minst
i uttryck i populärkulturens filmer, spel och böcker.

Kursen behandlar
spänningsfältet religion, digitala medier och populärkultur med
utgångspunkt i aktuell forskning inom området. Centrala begrepp som
populärkultur och digital religion presenteras och diskuteras. Inom
ramen för kursen belyses samspelet mellan religiösa traditioner och
grupperingar, digitala medier och populärkultur och de senares betydelse
för religiös förändring betonas.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.    

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.