Länkstig

Corporate Sustainability, kandidattermin

Kurspaket
FEC50
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-28109
Ansökan stängd

Kort om kurspaketet

Inom företagsekonomi studerar vi företag och organisationer samt hur de samspelar med sin omgivning. Det har blivit allt viktigare för företag att integrera hållbarhetsaspekter i strategier, i den operativa verksamheten samt i kommunikationen med olika intressenter. I kursen läggs fokus på hur olika aspekter av hållbarhet kopplas till många av de uppgifter som utförs i företag. Terminen avslutas med en kandidatuppsats.

Om utbildningen

Om Corporate Sustainability

Det blir allt viktigare för företag att integrera  hållbarhetsaspekter i strategier, i den operativa verksamheten och i kommunikationen med intressenter. Kursen bygger vidare på dina kunskaper från tidigare kurser i företagsekonomi, och lägger fokus på hur hållbarhetsaspekter kopplas till många av de uppgifter som utförs i företag. Terminen

Kurspaketets innehåll

Kurspaketet består av två delar. Den första delen är en teorikurs som ges på engelska och under del två skriver du en kandidatuppsats. Teorikursen består av fyra delar.
Kursplan teorikurs

Hållbara strategier och tillgångar

Hållbara strategier och tillgångar handlar om hur hållbarhet integreras i företags långsiktiga planering och du lär dig om argument för hållbart företagande, strategier, och värdering av tillgångar.

Hållbar operativ styrning

Hållbar operativ styrning ger dig kunskap om hur hållbarhetsaspekter kan integreras i företagets styr- och kontrollfunktioner. Bland annat lär du dig om företagets försörjningskedja, inköpsfunktion och miljökostnadsredovisning. 

Hållbar redovisning och marknadsföring

Hållbar redovisning och marknadsföring fokuserar på intressentkommunikation, hållbarhetsrapportering, konsumentrelationer, och certifieringar.

Forskning inom hållbart företagande

I kursen, Forskning inom hållbart företagande, väljer du ett specifikt ämne inom hållbart företagande och formulerar en forskningsfråga inom ämnet. 

Kandidatuppsats, 15 hp

Terminen avslutas med en kandidatuppsats. 
Läs kursplan

Färdigheter 

Syftet är att du ska få fördjupade kunskaper i företagsekonomi genom att analysera hur  hållbarhetsaspekter integreras i företags verksamheter. Fallstudier och exempel från verkligheten kommer att användas för att hjälpa dig att tillämpa generella koncept i praktiska situationer.

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till kursen krävs minst 105 högskolepoäng varav minst 45 högskolepoäng från FEK101 Företagsekonomi, Organisation och ledarskap, 7,5 hp, FEK102 Företagsekonomi, Marknadsföring, 7,5 hp, FEK103 Företagsekonomi, Externredovisning, 7,5 hp, FEK104 Företagsekonomi, Ekonomistyrning, FEK201 Företagsekonomi, Strategisk marknadsföring 7,5 hp, FEK202 Företagsekonomi, Strategi 7,5 hp, FEK203 Företagsekonomi, Lönsamhet och finansiering 7,5 hp och FEK204 Företagsekonomi, Operativ styrning 7,5 hp alternativt från FEG100 Företagsekonomi 1, 30 hp och FEG200 Företagsekonomi 2, 30 hp eller motsvarande kurser.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter utbildningen kan du till exempel arbeta som miljöstrateg/controller eller projektledare med fokus på förändring och ekonomi. 

Så är det att plugga

Lokaler

Större delen av Handelshögskolans verksamhet finns på Vasagatan 1, men vi har också lokaler på Viktoriagatan 13. I lokalerna på Vasagatan 1 finns dessutom ekonomiska biblioteket, som är flera våningar högt och har många studieplatser.

Läs mer om lokaler