Bild
Ämneslärarstudent i fysik.
Foto: Laila Östlund
Länkstig

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9, Fysik, matematik

Program
L1Ä79-FYM7
Grundnivå
4 år
240 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1L95D
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om inriktningen

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 förbereder dig för en yrkesverksamhet som lärare i främst grundskolans årskurs 7-9. Inriktningen omfattar 240 högskolepoäng och leder fram till ämneslärarexamen i fysik och matematik.

Andra inriktningar

Om utbildningen

Fysik

Ordet Fysik kommer från grekiskan ”physikos” som betyder "naturlig". Således är också fysik vetenskapen om naturen i dess vidaste bemärkelse, från de minsta beståndsdelarna på subatomär nivå såsom partikelfysik och kärnfysik, till universums struktur på den allra största skalan. Kunskapen inom fysik är mycket viktig i dagens högteknologiska samhälle, och kan tillämpas inom flera olika ämnesområden såsom t.ex. kemi, teknik, biologi och medicin men även samhällsfrågor som klimat och hållbar utveckling. Detta inbegriper forskningsfält som klimatfysik, atom- och molekylfysik, fasta tillståndets fysik, mekanik, elektromagnetism, kvantdatorer, medicinsk och biofysik, samt astrofysik.

Som blivande lärare i fysik har du en mycket viktig uppgift i samhället, nämligen att undervisa och inspirera barn och ungdomar i denna allomfattande vetenskap. Genom att välja ämnet fysik hoppas vi att du kommer att utveckla en begreppsmässig förståelse av vår omvärld. De ingående momenten relateras även kontinuerligt till läraryrket. Du får även insikt i vetenskapens och teknikens framväxt och karaktär.
Med andra ord, fysik finns överallt! Så grattis till dig som väljer att fördjupa din kunskap i fysik. Du kommer att få vara med på en resa från mikrokosmos till makrokosmos!

Matematik

Matematiken är kanske det mest effektiva hjälpmedel människan har för att förstå sin omvärld, ett språk för att beskriva verkligheten, en verktygslåda för problemlösning och en räknemaskin för att modellera och konstruera. Högaktuella exempel på avancerade tillämpningar är Artificiell Intelligens (AI) och mobiltelefoni.
 Matematik är också ett bildningsämne och en del av vårt kulturarv, nära besläktad med filosofi, konst och musik samt ett av skolans viktigaste ämnen.

En matematiklärare har alltså en mycket viktig uppgift som del i detta. Utbildningen innehåller såväl matematik som matematikdidaktik med betoning på områden särskilt relevanta för dig som ska undervisa i årskurs 7-9 respektive gymnasieskolan och ges i samarbete mellan institutionerna för matematiska vetenskaper och institutionen för didaktik och pedagogisk profession.

Programstudievägledning
Studievägledning för ämneslärarprogrammet >>

Ämnesfrågor
Frågor om ämnet? Kontakta studievägledare på respektive ämnesinstitution.

Läs mer om Ämneslärarprogrammet >>

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Fysik 2, Matematik 4 eller Matematik D, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Efter studierna

Med en utfärdad ämneslärarexamen har du behörighet att ansöka om lärarlegitimation i dina ämnen inom grundskolans åk 7-9 och åk 4-6. Med vissa ämnen blir du dessutom behörig att undervisa inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på flera av universitetets fakulteter och institutioner beroende på om du läser utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesstudier eller VFU-kurser. Under VFU-kurserna genomför du praktik på en skola i Göteborgsregionen med stöd av en VFU-handledare.