Länkstig

Sara Rebecka Stenkvist

Universitetsadjunkt

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation JMG
Besöksadress
Seminariegatan 1 B
41313 Göteborg
Postadress
Box 710
40530 Göteborg

Om Sara Rebecka Stenkvist

Anställd som doktorand på JMG sedan september 2016. Har en bakgrund som gymnasielärare i Svenska och Historia och har efter det läst Kommunikatörsprogrammet, ett masterprogram med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning. Tidigare studier innefattar studier i pedagogik, litteraturvetenskap, svenska, historia, socialantropologi, internationella relationer, kritiska utställningsstudier och litterär gestaltning. Har flera års arbetslivserfarenhet som lärare inom såväl folkhögskola, gymnasium och högstadium, samt erfarenhet av arbete inom scenkonstverksamhet.

Forskningsintresse

Strategisk kommunikation, varumärkesorientering och offentliga organisationers kommunikation. Etnografisk metod.

Pågående forskning

Mitt avhandlingsprojekt fokuserar på hur strategisk kommunikation tolkas, förhandlas och förstås som idé i processen av att konstruera en ny myndighet, samt hur dessa idéer får genomslag i praktiken i verksamhet och vilka konsekvenser det får för beslutsfattande, aktiviteter och kommunikationsarbete. Centrala frågeställningar handlar om hur mening förhandlas kring både myndigheten som aktör men också kring kommunikationens roll i denna organiseringsprocess. I etnografiskt inspirerade fältstudier har jag deltagit i olika slags sammanhang i arbetet med att skapa en myndighet, fältstudier som innefattar studier av olika slags möten, rutiner, workshops, sammankomster, events där olika aktörer deltar och förhandlar mening kring myndigheten och kommunikationens roll. Fältstudierna har pågått från våren 2017 och avslutas i slutet på hösten 2018.

Undervisning

Undervisar kurser i Organisationskommunikation, Strategisk kommunikation, Varumärke och PR