Länkstig

Maria Forslund

Anknuten till forskning

Avd för obstetrik och
gynekologi
Besöksadress
Journalvägen 6 Kvinnoklin SU/Östra
41685 Göteborg
Postadress
Kvinnokliniken SU Östra
41685 Göteborg

Om Maria Forslund

Maria Forslund dipsuterade vårterminen 2021

Titel på avhandlingen: Polycystic ovary syndrome in a lifetime perspective. Länk till avhandlingen

Läs en kort populärvetenskaplig sammanfattning om avhandlingen - Ingen ökad dödlighet vid Polycystiskt ovarialsyndrom PCOS