Breadcrumb

Joseph Schaller

Professor Emeritus

Department of
Psychology
Visiting address
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postal address
Box 500
40530 Göteborg

About Joseph Schaller

Biography

Text

Teaching

Text

Research interests

Text

Current research

Text

Selected publications

Schaller, J. Ledarskap. (2009). I M. Leffler, C. Nordberg, J. Schaller, S. Sz ü cs & L. Weibull. Arbetsmiljöbarometer III – en arbetsmiljöundersökning vid Göteborgs Universitet, 2008.

Schaller, J. Samarbete, konflikter och diskriminering. (2009). I M. Leffler, C. Nordberg, J. Schaller, S. Sz ü cs & L. Weibull. Arbetsmiljöbarometer III – en arbetsmiljöundersökning vid Göteborgs Universitet, 2008.

Schaller, J. Arbetsmiljö, arbetsvillkor och arbetsorganisation. (2009). I M. Leffler, C. Nordberg, J. Schaller, S. Sz ü cs & L. Weibull. Arbetsmiljöbarometer III – en arbetsmiljöundersökning vid Göteborgs Universitet, 2008.

Rapp Ricciardi, M. & Schaller, J. Projektpsykologi – en introduktion . Lund: Studentlitteratur, 2005.

Schaller, J. Efter C – En uppföljningsundersökning av studenter som avlagt 60 poäng i huvudämne vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Göteborg, Göteborgs Universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 2004.

Norrgren, F., Ollila, S., & Schaller, J. Learning and leadership in “best practice” product development. I S. Ollila: Project Management – multidimensional leadership. Chalmers University of Technology, 2003.

Ollila, S., Norrgren, F. & Schaller, J. Political Leadership in Successful Product Development Projects. Fenix WP 2001:13.