Länkstig

Natalie Davet

Doktorand

Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande
Besöksadress
Läroverksgatan 15
41120 Göteborg
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Natalie Davet

Doktorand i barn- och ungdomsvetenskap sedan april 2014, och del av forskningsmiljön BUKL (Barndom, ungdom, kultur och lärande). Mitt huvudsakliga forskningsintresse riktar sig mot barn- och ungdomskultur, maktfrågor, doing age, segregation, estetiska uttryck och lärande. I mitt avhandlingsprojekt studerar jag generationsöverskridande möten i ett antal pågående estetiska verksamheter inom Göteborgs Stad. Projektet är kopplat till Centrum för Kultur och Hälsa vid Göteborgs universitet med syfte att diskutera åldersintegrerande aktiviteter och kulturmöten. Utifrån en etnografisk ansats undersöker jag hur gemenskapande aktiviteter ger förutsättningar för såväl barn som äldre att interagera och lära via estetiska uttryck. Studiens analytiska fokus riktas mot hur ålder artikuleras och förhandlas genom aktiviteterna i sig.