Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tove Hallböök

Om Tove Hallböök

Universitetssjukhusöverläkare och verksamhetsöverläkare vid enheten för Barnneurologi vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus med inriktning mot diagnostik, uppföljning och behandling av epilepsi hos barn och ungdomar. Koordinator på barnsidan för Epilepsicentrum barn och vuxna och det enda europeiska referenscentret i Sverige för diagnostik, uppföljning och behandling av ovanliga epilepsitillstånd (EpiCARE). Ansvarig på barnsidan i VGR för det nationella kvalitetsregistret för epilepsikirurgi, NESREC och barnepilepsi, BEpQ.

Forskningsområde - huvudsakligen inom Svårbehandlad epilepsi hos barn – diagnostik, sjukdomskonsekvenser och behandlingsutfall

Barn med svårbehandlad epilepsi utgör en heterogen grupp där varje sjukdom för sig är ovanlig. För att kunna utvärdera diagnostiska metoder, konsekvenser och utfall behövs populationsbaserade patientmaterial och full täckning av de barn som kartläggs. I en nordisk populationsbaserad studie utvärderar vi, även på lång sikt, utfall av epilepsikirurgisk operation av barn yngre än 4år och barn som genomgår ovanliga ingrepp som hemisfärotomi, callosotomi samt diskonnektion av hypothalamushamartom. I Sverige kartlägger vi ett nytt epilepsisyndrom, Dravets syndrom, med fokus på epidemiologi samt psykosociala aspekter. Vi har nyligen kartlagt värdet av TMS, en ny metod att mäta retbarhet i hjärnan, vid epilepsi. Vi har beskrivit effekten av ketogen kost på tillväxt och bentäthet samt effekt av kostbehandlingen vid pyruvatdehydrogenasbrist. Vi har även beskrivit sambandet mellan Pandemrixvaccinationen och narkolepsi samt beskrivit kognitiv och psykiatrisk samsjuklighet vid narkolepsi hos barn.

Forskningsprojekt 

In narcolepsy

 • To study adaptive skills, quality of life and parental stress.
 • To evaluate for possible disturbances of hypothalamic-pituitary-adrenal axis or appetite regulation hormones and if there are indicators of increased BMI and metabolic syndrome
 • To study neuronal networks in the brain with functional and quantitative neuroimaging studies
 • To study modulating gene immunogenetic variants and adjuvans-associated genes
 • To study the long-term consequences of H1N1-vaccination-related narcolepsy

In epilepsy and ketogenic diet

 • To evaluate short- and long-term outcomes of ketogenic diet in pyruvate dehydrogenase complex deficiency
 • To investigate if potassium citrate, a mild alkaline compound, can prevent metabolic acidosis in children with epilepsy treated with the ketogenic diet without reducing antiepileptic efficacy
 • To study growth and bone mass in swedish children before and after two years treatment with the ketogenic diet
 • To study parent-reported symptoms of ADHD in young people with epilepsy before and two years after epilepsy surgery
 • To study Parent Reported Health Related Quality of Life (HRQoL) and Behaviour in Young People With Epilepsy Before and Two Years After Epilepsy Surgery
 • To study Parental Hopes and Worries Before and Satisfaction After Their Child's Epilepsy Surgery
 • To study Cortical Mapping of Receptive Language Processing in Children Using Navigated Transcranial Magnetic Stimulation
 • To study Cortical Excitability Measured With Transcranial Magnetic Stimulation in Children With Epilepsy Before and After Antiepileptic Drugs
 • To systematically review studies that have focused on the prevalence of cognitive/developmental quotients (DQs) consistent with intellectual disability (ID), deficits in adaptive behavior, autism spectrum disorder (ASD), attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD), and behavioral difficulties in Dravets syndrom (DS)
 • To identify all Swedish children with DS born between January 1, 2000 and December 31, 2018
 • To perform a population- based study of seizure-burden and other health-related problems among children with DS
 • To assess intellectual functioning and describe the cognitive and adaptive behavior profiles of children with DS
 • To describe the prevalence of ASD, ADHD and behavioral difficulties in children with DS
 • To describe HRQOL and sleep in children with DS and their mothers and fathers
 • To describe experiences and needs of parents/care-givers of children with DS

Medarbetare inom forskningsprojekten

Kristina Malmgren, Ingrid Olsson, Paul Uvebrant, Bertil Rydenhag, Daniel Nilsson, Colin Reilly, Jovanna Dahlgren, Diana Swolin-Eide, Magnus Thordstein, Niklas Darin Maria Engström, Gunilla Rejnö Habte-Selassie, Ann-Charlotte Andreasson, Attila Szakacs, Anna Svedlund, Björn Bjurulf, Vignir Sigurdsson.

Nationell och internationell samverkan

Med stort intresse för samverkan, har jag tillsammans med professor Kristina Malmgren varit initiativtagare och medverkat till bildandet av EPC, epilepsicentrum barn och vuxna på GU. Vi är det enda svenska centret som ingår i det europeiska referensnätverket för diagnostik, uppföljning och behandling av ovanliga epilepsitillstånd (EpiCARE). Detta har lett till nära samarbete med professor Helen Cross vid GOSH i London och ny ordförande i ILAE som blivit gästprofessor vid Sahlgrenska Akademin. Jag har deltagit i styrgruppen till en internationell multicenterstudie ledd av professor Cross, London, the EDIBLE study där utfall efter epilepsikirurgisk operation med och utan ketogen kost som förbehandling undersöks. Granskare av Danska Sundhetsstyrelsens nationella riktlinjer för utredning och behandling av epilepsi hos barn och unga 2015. Barnansvarig i Socialstyrelsens arbete med Nationella riktlinjer för vård vid epilepsi, stöd för styrning och ledning 2016-2019. Rådgivande expert till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer vid epilepsi 2011 och 2019.

Finansiärer

 • ALF
 • Stiftelsen Margarethahemmet
 • Stiftelsen Linnéa och Josef Carlsson
 • Almqvists stiftelse
 • Drottning Silvia Barn- och ungdomssjukhus forskningsfond
 • Svenska läkaresällskapet
 • Göteborgsläkaresällskap
 • Epilepsiförbundet
 • Torbjörn Jebners fond
 • Stiftelsen Petter Silverskiöld

 

Avhandlingar

tidigare: Attila Szakacs MD 2012- Narcolepsy in children. 30 september 2016. Göteborgs Universitet. pågående: Dr Ann-Charlotte Andreasson - Kortikal excitabilitet vid ny- debuterad epilepsi hos barn. Effekt av cerebrala funktionsstörningar och antiepileptisk medicinering. Dr Björn Bjurulf - Psychosocial Aspects on Dravet Syndrome

Övriga publikationer (ett urval)

 • Information från läkemedelsverket 1:2011 och 2019. Behandling av vissa epilepsisyndrom hos barn.
 • Narkolepsi Ovanliga diagnoser, Socialstyrelsen 2011, 2019
 • Dravets syndrom Ovanliga diagnoser, Socialstyrelsen 2011, 2019
 • Landau-Kleffners syndrom Ovanliga diagnoser, Socialstyrelsen 2011
 • Epilepsiteam hjälper barn till rätt behandling. I huvudet på våra barn, en tidning från hjärnfonden 2011.www.hjärnfonden.se
 • Pandemrixvaccinationen blev en ny triggerfaktor för narkolepsi. Neurologi i Sverige 2012 Feb;1:1-8
 • Tillsammans med Kristina Malmgren. Information från läkemedels-verket 4:2013. Läkemedelsbehandling av Narkolepsi-ett kunskaps-dokument. Klinisk bild
 • Nyheter inom epilepsikirurgi. Tema Centrala nervsystemet. Barnläkaren 4/14. barnlakaren.se/Arkiv/2014/nr4
 • Tillsammans med Kristina Malmgren. mfl Narkolepsi – ovanlig sjukdom som fått ökad uppmärksamhet Läkartidningen 41/2014
 • Tillsammans med Maria Dahlin. Ketogen diet. Tema Nutrition. Barnläkaren 4/15, barnlakaren.se/Arkiv/2015/nr4; 2/20, barnlakaren.se/Arkiv/2020/nr2
 • Barnepilepsi, www.internetmedicin.se
 • Tillsammans med Maria Dahlin m fl, Epilepsi hos barn och ungdomar - Handläggningsstöd. www.epilepsisallskapet.se
 • Gästredaktör. Tema Epilepsi. Barnläkaren 4/17 www.barnlakaren.se/Arkiv/2017/nr4

Böcker

 • Hallböök T. Epilepsi. In: Gustafsson J, Moell C, eds. Lärobok i Pediatrik, Liber 2011 och ny upplaga 2016
 • Hallböök T. Epilepsi. In: Jägervall M och Lundgren J. Svensk barnneurologibok. Liber 2017

Övrigt

SES, Swedish Epilepsy Society, board secretary 2006-2016 EPNS, European Pediatric Neurology Society AES, American Epilepsy Society SES, Svenska Epilepsi Sällskapet, sekreterare 2006-2016 Nordiska White-matter föreningen 2005-2006 BLF, Barnläkarföreningen och SNPF, Svenska Neuropediatriska Föreningen SLS, Svenska Läkaresällskapet GLS, Göteborgs Läkaresällskap