Länkstig

Michael Azar

Professor

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J664
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Michael Azar

Michael Azar är professor i idé- och lärdomshistoria. Han disputerade år 2000 med avhandlingen Frihet, jämlikhet, brodermord – revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon. Under de följande åren publicerade Azar en rad böcker och essäer om modern kontinental filosofi och postkoloniala frågeställningar, bland annat Sartres krig (Symposion 2004), Den koloniala bumerangen (Symposion, 2006) och Döden i Beirut (Glänta, 2007), Den ädla döden. Blodets politik och martyrens minne (Leopard, 2013) och Comprendre Fanon (MaxMilo, Paris, 2014). Våren 2015 utkom Azar med Amerikas födelse. Korset, guldet och svärdet i Nya världen (Leopard förlag). Michael Azar var med och grundade kulturtidskriften Glänta år 1993 och är idag även en av frontfigurerna bakom den kulturkritiska föreningen Bwana Club och Clandestinoinstitutet tillsammans med Aleksander Motturi och Edda Manga. 2005 var Azar sommarvärd i P 1 och året därpå mottog han Albert Wallins pris av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg. Azar har också varit verksam som dramatiker, bland annat med pjäserna Deadline/dödläge (2008) och Jag är en annan (2010). Under hösten 2013 sattes den sistnämnda pjäsen upp på teatern Apo Mihanis i Aten och under 2014 spelades den på ett tjugotal teatrar runt om i hela Grekland.

Azar uppdaterar regelbundet information om publikationer, medverkan i media och konferenser (etc.) på sin personliga hemsida: www.michaelazar.se

Bibliografi i urval

Monografier

 • Debatten om den Nya världen och den moderna världens födelse (Leopard 2015)
 • Comprendre Fanon (Maxmilo, Paris, 2014)
 • Den ädla döden. Blodets politik och martyrens minne (Leopard, 2013)
 • Vittnet (Glänta Bokförlag, 2008)
 • Döden i Beirut (Glänta Bokförlag, 2007)
 • Den koloniala bumerangen: från Schibbolet till körkort i svenskhet (Essäsamling, Symposion, 2006)
 • Sartres krig: människans frihet och slutet på historien (Monografi, Bokförlaget Symposion, 2004)
 • Frihet, jämlikhet, brodermord: Revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon (Symposion, 2001)

Antologier

 • "Den koloniala bumerangen", ARA, 2015
 • "Patchwork of narratives", essä i utställningsbok, Färgfabriken, 2015.
 • "The Sentries of Invisible Empires", in Urban Anticipation. It's me Riga! (Färgfabriken, 2015)
 • "Korset, svärdet och kyrkans enhet" , i En vänbok till Bo Lindberg (red. Mats Andrén, Henrik Björck, Johan Kärnfelt & Cecilia Rosengren) Arachne, nr 22, 2011 (s 133-145)
 • "I drömtanken", i En vänbok till Ingemar Nilsson (red. Mats Andrén, Henrik Björck, Johan Kärnfelt & Cecilia Rosengren) Arachne, nr 21, 2010 (s. 307-313)
 • ”Imitation och antagonism hos Frantz Fanon”, i Motstånd (red Stellan Vinthagen & Mona Lilja), Liber förlag, 2009 (s. 219-243)
 • Den dionysiska (över)människan“, i Människobildens historia (Gidlunds förlag 2007, s. 143-170)
 • "Identitet och skillnad – nedslag i likhetens problematik“, i I skuggan av samtiden (Arachne förlag, GU, 2006, s. 19-39)
 • "Det symboliska objektet: Delen, delandet och den nationella gemenskapen”, i Bortom vi och dom (Statens offentliga utredningar: 2005: 41, red. Paulina de los Reyes & Masoud Kamali). (s. 159—185)
 • "Den koloniala bumerangen och kulturdiskursen” , Mångfald i kulturlivet, Red Oscar Pripp, Mångkulturellt centrum, 2004. (s. 13-23)
 • ”(Stor)stadens libidinala ekonomi”, Omvandlingar av det urbana (red Thomas Johansson & Ove Sernhede. Daidalos, 2003) (s. 203-225)
 • ”Den äkta svenskheten & begärets dunkla objekt”, i Identitetens omvandlingar (red. Thomas Johansson & Ove Sernhede. Daidalos, 2001) (s. 57-93).
 • ”Frantz Fanon och den algeriska revolutionen”, i antologin Underlandet (medv. Amanda Peralta, Edda Manga, Mikela Lundahl och Dariush Moaven Doust) (Symposion, 2001), (s. 47-73).
 • ”Frantz Fanon: In the Name of Algeria”, i boken Frantz Fanon: Critical Perspectives, Ed. by A. Alessandrini (Routledge, 1999), (s. 21-33).
 • ”I Andens namn”, i det norska verket Ambivalens og fundamentalisme, Seks essays om kulturens globalisering, Red: T. H Eriksen & O. Hemer (Spartacus, 1999), (s. 72-91).

Artiklar (tidskrifter) och essäer (förord, efterord etc.)

 • الآلام ("Hemsökelser"), forthcoming - i den libanesiska tidskriften bidayat.mag (Beirut, 2018)
 •  "Några blad ur ödets historia", Lychnos, årstidskrift för idéhistoria (2017)
 •  "Albert Camus. Noter om revolten och människans öde." Arché, Tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, 1/2017.
 •  "Guden och lidandet - om den fängslade Boethius", i Modern filosofi, 1/2017.
 • "Den amerikanska (mar)drömmen", Ord&Bild, nr 3/2015
 • "Bridge over Troubled Waters", Eurozine, 2015
 • "Skräcken för det djuriska", Modern filosofi, nr 1/2015
 • "Trauma utan slut - om frihetsteatern i Jenin", 2014
 • "Presente! Western Martyrdom and the Politics of Memory and Death" (http://www.eurozine.com/articles/2011-07-07-azar-en.html)
 • "Martyren, minnet och dödspolitiken" (Glänta, 3-4, 2010).
 • "L'Étranger, la mère et la revolution Algérienne – une lecture postcolonale d'Albert Camus" , Eurozine (2010)
 • The Stranger, the Mother, and the Algerian revolution – a postcolonial reading of Albert Camus", Eurozine (2010)
 • "Efterord" till nyöversättningen av Albert Camus Främlingen (Bonniers 2009)
 • "Förord" till nyöversättningen av Albert Camus Främlingen (Bonniers 2009,pocket)
 • "Vapendialektik – en framstegshistoria", i Glänta (1.10)
 • "Imitationsprincipen", i Glänta (4.09)
 • "Människans mått“, i tidskriften Glänta, nr 1/07 (32 sidor)
 • "Det trovärdiga vittnet”, årsbok för idé- och lärdomshistoria, Lychnos 2005.
 • "A barbarian in Beirut, translation by Linda Rugg, in Eurozine (http://www.eurozine.com/), (2005)
 • "En barbar i Beirut II”, i Ord & Bild nr 1, 2005 (s. 28-46)
 • "Ur exilen, åter till naturen”, i Psykoanalytisk tid/skrift, 2005: 11 (s. 97-111)
 • "En barbar i Beirut I”, i Ord & Bild nr 6, 2004 (s. 15-39)
 • ”Den andres språk: Patrick Chamoiseau, kreolisering och motståndslitteratur”, tidskriften glänta, nr 2/02, (s. 17-39).
 • "Assia Djebar: De begravda rösterna och den dubbla exilen”, tidskriften glänta, nr 2/02, (s. 92-97).
 • ”Rasism”, i Integrationsverkets Encyclopedi om och mot rasism på webben (www.sverigemotrasism.nu) (3s)
 • ”Tolerans-essä”, i Integrationsverkets Encyclopedi om och mot rasism på webben (www.sverigemotrasism.nu) (7s)
 • ”Frantz Fanon: In the name of Algeria”, http://www.eurozine.com/articles/2000-12-06-azar-en.html, (2000) (14s).
 • ”Sartre & kraftmätningens villkor”, i tidskriften glänta (4/99) (sid. 85-104).
 • ”Namnet Gud och det gudomliga. Spekulationer om namnet såsom det står skrivet i Boken”, i tidskriften Res Publica (nr 41-42/1999), (sid 286-301).
 • "I Åndens navn, Algeriet og Frankrig mellem identitet og motsaetning”, i den danska tidskriften Social Kritik (nr 61/1999), (s. 119-135).
 • ”Den koloniala fetischismen & L’Algérie Française”, tidskriften Divan (nr 3-4/1998), (s. 38-53).
 • ”Fanon, Hegel och motståndets problematik”, FÖRORD till Frantz Fanon: Svart hud, vita masker (Daidalos, 1997), (s. 7-24).
 • ”Albert Camus och L’Algérie Française”, i tidskriften Ord&Bild (6/1997), (s. 59-69).
 •  ”Frantz Fanon og rasismens dypstrukturer”, på norska i den norska tidskriften Samtiden (5-6/1997), (s. 104-118).
 • ”Gränsens politik”, i tidskriften glänta (1-2/1995), (s. 49-55).
 • ”Foucault, Nietzsche: Historien, Subjektet, Makten”, Filosofisk tidskrift (1/1995), (s. 3-20).
 • ”Den nya världsordningen och historiens slut”, i Häften för kritiska studier (2-3/1994), (s. 137-149).

Populärvetenskapliga skrifter (se mer på michaelazar.se)

 • "Frihetens ångest?“, essä för Stockholms Stadsteater programblad för pjäsen De smutsiga händerna , ht 2007
 • "Ögon/blickar”, essä till Nils Ramhöjs konstverk och fadersporträtt, Bilder av en far. Starfalk förlag (2006)
 • "Anteckningar på muren”, (i, Vi skulle få leva här, red. Andreas Malm. Agora förlag, 2005) (s. 192-200)
 • "En svensk blatte?”, (diskussion med Edda Manga & Aleksander Motturi), i Svenskar m.m. Rabén & Sjögren, 2004. (Red, Marie Augustson) (s. 141-157)
 • "Den sanningssökande kamelen”, presentationstext av ”Ett rött öga” (Angeredsteatern, vt 04)
 • "Återvändandets dimensioner och exotismens tradition”, i tidskriften Glänta nr 1/03 (15 ss)
 • ”Kampen om våra själar”, Pedagogiska magasinet (vt 2003)
 • ”Intimitet – (bartheska anmärkningar)”, i Divan, tidskrift för psykoanalys och kultur, 3-4/2002 (s. 10-16)
 • ”I vems namn?”, i Ord & Bild, nr 6/02
 • ”Till en förbipasserande (anspelningar på Baudelaire)”, i festskrift för Eva-Lena Dahl (Arachne, 2002), (s. 103-123).
 • ”Antisemitism omvänd”, i Glänta (2/3, 2002) (s. 4-9).
 • ”Att tala bort våldet (om världen efter den 11/9)”, samtal med Edda Manga, David Karlsson, Jörgen Johanssen, Cecilia Sjöholm, i Glänta (1/2002), (s. 4-27).
 • "Frankrikes krig mot Algeriet”, presentationstext för Bernard Koltès Tillbaka till öknen (Dramaten, 2001) (3s).
 • ”Det gudomligas grammatik”, i tidskriften glänta (1-2/1998), (s. 4-16).
 • ”Det var mer oväsen när Sovjetunionen föll”, intervju av Björn Hettne & Samir Amin, i Ord&Bild (6/1997), (s. 4-8).
 • ”Hegels fenomenologi”, i tidskriften Ord&Bild ((3-4/1997), (s. 156-59).
 • ”Globaliseringens paradoxer”, Ord och Bild (5/1994), (s. 14-15).
 • ”Dostojevskij och Ordinovs Dom”, i tidskriften glänta (4/1994), (s. 4-10).
 • ”Camus: anteckningar om Anteckningar”, i tidskriften glänta (1/1994), (s. 14-20).
 • ”Lacan och Sartre: Fångenskap och Frihet”, i tidskriften glänta (2/1994), (s. 36-38).
 • ”Transmigrasiprogrammet hotar Västpapua”, tidskriften Fjärde världen (1/1993), (3s)
 • ”Montaigne och samtalets konst”, i tidskriften glänta (1/1993), (5s).
 • ”Spöket Marx” i Panta Rei (nr 4/1993), (2s)
 • ”De rättfärdigas krig ” i Panta Rei (nr 1/1993), (2s)

Pressklipp

FRIHET, JÄMLIKHET, BRODERMORD – revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon (Symposion, 2001)

Göteborgs-Posten (17/2-2002; Johan Dahlbäck) ”En lysande avhandling […]. Idéhistorikern Azar läser litterära texter med största känslighet och försiktighet.”

Dagens Nyheter (29/11-01; Moa Matthis) ”Bokens täta och välskrivna reflexioner kring nationsbegreppet, våldets logik och medborgarskapets villkor en gedigen grund för en diskussion av vår egen samtids konflikter.”

Aftonbladet (4/11-01; Olle Svenning) ”Azar har skrivit en briljant idéhistorisk analys av den koloniala ideologin”.

Expressen (25/4-02; Tomas Forser) ”En avhandling av det slag som får en att tänka att universitet ännu kan vara en plats för ett vetande som utmanar.”

Lychnos, 2001 (av opponenten, litteraturvetaren, Stefan Helgesson) ”En angelägen och imponerande avhandling. […] I analysen av Camus når han betydligt längre än föregångaren Edward Said.”

Arena, 1/2002 ”Mäktig idéhistoria och föredömliga läsningar på en teoretisk prosa med rena rama Foucault-trycket.”

Sundsvalls tidning (19/11 – 01; Per Runesson) ”Ett mycket uppslagsrikt och med rätta belönat verk.”

Bibliotekstjänst, 2001 ”Skrämmande aktuell”

Sydsvenska dagbladet, 17/1 – 02 (Eva Kärfve) ”Med en lysande bok visar Michael Azar på en kolonial ordning som förefaller vara allt annat än främmande och avlägsen.”

Arbetaren, nr 6/2002 ”En guldgruva.”

SARTRES KRIG. Människans frihet och slutet på historien (Symposion, 2004)

Lychnos, årsbok för idé- och lärdomshistoria 2005, professor Hans Herlof Grelland, högskolan i Agder, Norge ”En av de bästa framställningar av Sartres tänkande som jag har läst. Azar slarvar inte på någon punkt.”

Aftonbladet, 2005-01-14, av Maja Lundgren ”En kanonintelligent bok”

Göteborgs-Posten, 2004-12-16, av Carl Rudbeck ”En förträfflig bok. Azar nystar skickligt upp alla de trådar som löper samman och förvandlas i Sartres egensinniga filosofi.”

Dagens Nyheter 18/2-05, av Tomas Anderberg ”Klargörande och instruktiv”.

Helsingborgs dagblad & Hufvudstadsbladet, 2005-01-07 (05-08-21) av Petter Larsson ”En intressant kombination av biografi och idéhistorisk essä.” Dagens bok.com 2005-03-03, Klas Rönnbäck ”Spännande läsning om hur en filosof färgas av sin samtid, samtidigt som han också färgar av sig på den.”

DEN KOLONIALA BUMERANGEN (Symposion, 2006)

Dagens Nyheter, Stefan Helgesson “När flertalet humanister ägnar sig åt referat väljer Azar att tänka, och tänka djupt. […] Borde bli påbjuden läsning för varje svensk partiledare."

Borås tidning "Michael Azar tar oss med på en hisnande intellektuell resa […] I sina bästa stunder påminner Michael Azar om en gigant som Susan Sontag. Så fort man tror sig ha förstått ett resonemang tvingar han oss att tänka ett varv till."

Aftonbladet, Maja Lundgren, 12/6-06 “Den koloniala bumerangen är en skarp vidräkning med en rad politiker, journalister och opinionsbildare som har ägnat sig åt svepande luddigheter och kollektivt misstänkliggörande”.

Svenska Dagbladet, Magnus Persson, 27/11 “En stringent och uppfordrande analys av den kulturella gränsdragningens problematik.”

Dagens bok, Klaes Rönnbäck, 5/9- 2006 “I sin helhet en intelligent och mycket viktig bok. Det vill säga ungefär vad man numera verkar kunna förvänta sig av den högproduktive Azar.”

DÖDEN I BEIRUT (Glänta, 2007)

Eurozine, 2007 (http://www.eurozine.com/) “A long and brilliant essay by Michael Azar […] Swedish intellectual shooting star peels off layer after layer, until "Beirutization" turns out to be anything but a series of random events or sudden outbursts of intolerance.”

Rakel Chukuri, Sydsvenska dagbladet 10/6-07 ”Döden i Beirut är en fantastisk idé- och historieresa som emellanåt med närmast poetiska beskrivningar skildrar ett land där de döda 'går igen på de levandes ben'.”

Svenska Dagbladet, Steve-Sem Sandberg, 21/7-07 ”en utomordentlig bok, som utöver att vara något så ovanligt som en stilistiskt njutbar essä också förklarar varför ett land som utåt sett kan se ut som ett multikulturellt paradis i själva verket är en krutdurk som i ett och samma kartveck koncentrerar hela Mellanösterns konflikter.”

Göteborgs-Posten, Kristina Lundblad 13/7-07 ”Azar arbetar på djupet, men också på bredden. Koncentrerat och pedagogiskt, och på njutbar prosa”.

Norrköpings tidingar, Johan Wilhelmsson 4/6-07 ”En lyckad legering av postkolonial filosofisk essä, personligt reportage, radikal politisk analys och historieskrivning med blick för symbolernas roll i det reella”.

Aftonbladet, Torsten Kälvemark 29/5-07 ”Försök säga emot honom, den som kan och vågar.”

Aftonbladet, Jenny Tunedal (i lista över ”årets bästa böcker”) 14/12-07 ”Azar har skrivit en bok som är som en dröm om en essä; otroligt snyggt skriven, kunnig och intelligent, vindlande och rörande. En text som tänker vidare och djupare och som därför förtjänar att läsas av många, många.”

Dagens Nyheter. Hans Ruin, 17/7-07 ”En tät och kunskapsrik bok, med en djupt personlig botten”

Tidningen Kulturen, Daniel Pedersen 2/7-07 ”Michael Azars essä om Beirut och Libanon är skrämmande aktuell. […] Det är glädjande att läsa en akademiker som skriver essäer med både hjärta och hjärna närvarande och intakta.”

Helsingborgs dagblad. Sören Sommelius (17/7-07) ”Döden i Beirut” är en angelägen bok om en av samtidens till synes mest svårförståeliga konflikter”

Borås tidning. Hanna Larsson (26/6-07) ”En förtätad väv av ord som ligger nära konstverkets förmåga till interaktion.”

DEADLINE hösten 2008, Angereds teater

Dagens Nyheter, Mikael Löfgren "Med Deadline får Angereds teater ännu en fullträff. […] Inte minst i teatralt avseende är ’Deadline’ ett sensationellt moget förstlingsverk."

Göteborgs-Posten, Lis Hellström Sveningson "...stark dramatikerdebut... olidligt spännande.”

Borås Tidning, Vibeke Carlander ”Ett starkt idédrama ... man lämnar föreställningen ganska tagen och med mycket att fundera över."

Nummer.se, Linda Isaksson ”Deadline är tveklöst en intressant och aktuell pjäs.”

Alba.nu, Åke S Pettersson ”En spännande och intressant föreställning … Jag hoppas verkligen att den får den publik som den förtjänar”.

Alba.nu, Kajsa Öberg Lindsten ”Det nattsvarta idédramat är inte bara tankeväckande utan också ROLIGT att titta på. Det känns experimentellt och nytt.”

 

DEN ÄDLA DÖDEN (LEOPARD, 2013)

Stefan Helgesson, Dagens nyheter ”Efter att ha läst Michael Azars täta essä ”Den ädla döden” börjar jag snarast fråga mig om det finns något i vår historia som inte har präglats av martyrskapet. Med lätt och säker hand gör Azar ett svep över idéhistorien, från Sokrates till Jesus till Stalingrads stupade tyskar till Che Guevara”

Fria tidningen "En lång och spränglärd genomgång av den västerländska historiens olika martyrdiskurser"

Håkan Kristensson, Dagens bok "Läs Michael Azar. Han är grym."

Rasmus Landström, Flamman "En otroligt elegant bok, med ett språk som har en närmast marmoraktig kvalitet."  

AMERIKAS FÖDELSE (LEOPARD, 2015) Mattias Berg, Göteborgs-Posten 2015-03-03 (Dubbelrecension) ”I sin välskrivna och pedagogiska bok återvänder Azar till de debatter som följde på Columbus upptäckter. På så sätt vill han avtäcka själva kolonialismens kärna. Det handlar om diskussioner mellan den tidens främsta intellektuella, framför allt präster och munkar, som snabbt fick fart. [...] I centrum för hela denna berättelse om kolonialismens födelse står frågan om universalism. Vem har rätt att tala för hela mänskligheten och på vilka villkor. ... Just här blir såväl Michael Azars som Laurence Bergreens böcker brännande aktuella

Per T Ohlson, Sydsvenska Dagbladet 2015-04-18 (Dubbelrecension) ”Där Laurence Bergreens bok om Columbus hjälper oss att förstå de rent praktiska följderna av Columbus landstigning på San Salvador 1492 inventerar Azar de teoretiska och ideologiska. Det är två mycket olika böcker som tillsammans bildar en rik och myllrande väv på det eviga och oemotståndliga temat om människans villkor i en värld som vi måste dela medvarandra.”

Johan Wilhelmson, Norrköpings tidningar 2015-03-09

”I sin stilsäkra och innehållsrika essä visar Azar hur den tidigmoderna världens européer handskas med det nya genom att foga in det i det gamlas teckenrike, men också hur deras meningsbrytningar lägger grunden till nya tankebanor som pekar rakt in i framtiden.”

Rasmus Landström, Arbetarbladet 2015-03-23

”Azar är professor i idéhistoria vid Göteborgs universitet och har gjort sig känd för att ta sig an lite udda ämnen. Han har skrivit om självmordsbombarnas, martyrernas och vittnenas historia. Själv blev jag tagen av hans bok "Den koloniala bumerangen" (2006) som jag läste på universitetet. Azar skrev på samma gång rasande och elegant om hur kolonialismen alltid slår tillbaka mot kolonisatören. Det är temat även i denna bok; hans tes är att motståndet alltid ligger inbäddat i makten. Amerikas födelse innehåller en mycket intressant och ingående beskrivning av hur makt och motstånd hänger samman. Styrkan i den är med vilken precision Azar argumenterar. [...] Det är en fin och lättillgänglig introduktion till det postkoloniala fältet.”

Björn Werner, Kristianstadsbladet 2015-04-15

”Här har Azar som en idéhistorisk arkeolog grävt fram början på mängder av röda trådar som fortfarande pågår. Ett övertygande bevismaterial för att det koloniala arvet fortfarande är en del av västvärldens självbild.”