Göteborgs universitet
Länkstig

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen

Här hittar du information om hur söker kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Göteborgs universitet. Information om urvalsprocessen och urvalsgrupper.

Anmälan inför höstterminen 2022

Anmälan sker på antagning.se mellan 15 mars och 19 april 2022.

I antagningsomgången för kompletterande utbildningar inför höstterminen 2022 kommer sökande endast ha möjlighet att delta i urvalet till ett lärosäte, antingen Göteborgs universitet eller Karolinska Institutet. När du anmäler dig på antagning.se ska du alltså välja ett av lärosätena. Om du anmäler dig till båda lärosätena kommer du endast delta i urvalet till det alternativ du prioriterat först.

Senast den 21 april ska du även bifoga:

  • meritförteckning - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen
  • handlingar som styrker din behörighet
  • övriga meriter du vill åberopa

Viktig information till sökande som saknar Socialstyrelsens beslut om utredning eller har fått avslag på ansökan om prövning av utländsk utbildning: För att det ska vara möjligt att bedöma din utbildning måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se och UniversityAdmissions.se. Notera exempelvis de landspecifika kraven för dina akademiska meriter och kraven på auktoriserade översättningar. Det finns ingen garanti för att din ansökan blir behörighetsbedömd innan sista kompletteringsdag. Ifall du är osäker på vad du ska skicka in rekommenderar vi att du kontaktar antagning@gu.se så snart som möjligt.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Ladda ner meritförteckning (ifyllbar pdf)

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 19 april. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Förändrad urvalsprocess inför höstterminen 2022

Urvalsprocessen inför antagning till höstterminen 2022 kommer att ske enligt följande:

  1. Resultat på den teoretiska delen av Kunskapsprovet för tandläkare, som genomförs av Karolinska Institutet på Socialstyrelsens uppdrag. De sökande med bäst resultat kallas till steg 2, dvs. intervju. 
  2. Intervju

Inget separat teoretiskt KUT-test kommer att ges eller vara del av steg 1.

Ytterligare information om urvalsprocessens upplägg kommer under hösten 2021.

För information om Kunskapsprovet inklusive provtillfällen se: https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

De 40 sökande med bäst resultat kallas till steg 2 för intervju på Göteborgs universitet.

 Sökande har endast möjlighet att bli kallad till intervju på ett lärosäte, antingen Göteborgs universitet eller Karolinska institutet.  Om du anmäler dig till båda lärosätena kommer du att bli kallad till intervju till det alternativ du prioriterat först på antagning.se.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se besök antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet mejla antagningsenheten på antagning@gu.se

För frågor om urval och utbildningen mejla:
Samordnare Pernilla Hultberg, pernilla.hultberg@gu.se 
Studievägledare Fereshteh Erfan, fereshteh.erfan@sahlgrenska.gu.se

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUIN2 = Behörig, vidare till intervju.
KUSB2 = Behörig sökande, ej vidare till intervju.
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet).
SA = Sen anmälan.

Behörighet och anmälan

För information om behörighetskrav och hur du anmäler dig se Hitta utbildning på gu.se;

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz