Göteborgs universitet
Länkstig

Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen

Här hittar du information om hur söker kompletterande utbildningen för tandläkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Göteborgs universitet. Information om urvalsprocessen och urvalsgrupper.

Anmälan inför höstterminen 2023

Anmälan sker på antagning.se mellan 15 februari och 15 mars 2023. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar inför höstterminen 2023 kommer sökande ha möjlighet att gå vidare till steg 2 på både Karolinska Institutet och Göteborgs universitet. När du anmäler dig på antagning.se ska du välja ett eller båda av lärosätena. Om du anmäler dig till båda lärosätena kan du få möjlighet att gå vidare till båda alternativ.

Senast den 3 april ska du även bifoga:

  • meritförteckning - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen.
    Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig. Notera att du måste ladda upp en ny meritförteckning i varje antagningsomgång du anmäler dig till utbildningen.
  • handlingar som styrker din behörighet (examensbevis, betygsutdrag och officiella översättningar (ifall tillämpligt) enligt anvisningarna på universityadmissions.se), Socialstyrelsens beslut om utredning (alternativt handlingar som styrker ett års dokumenterad klinisk verksamhet), samt handlingar som styrker dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B och Svenska 3).
  • övriga meriter du vill åberopa.

Viktig information till alla sökande: Vid antagningen inför höstterminen 2023 kommer Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) att bedöma att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att de som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

I de flesta fall kan du skanna originalhandlingar och eventuella officiella översättningar i färg och ladda upp på din anmälan på antagning.se. Se i så fall till att skanna originalhandlingar och inte kopior eller bestyrkta kopior – inskannade kopior eller bestyrkta kopior godtas inte.

Du måste även följa de landsspecika kraven för dina akademiska meriter och definitionen av officiella handlingar. Kontrollera även om du kan ladda upp eller om dina akademiska meriter måste skickas in direkt från lärosätet till Antagning.se/UniversityAdmissions.se.

Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3 (C1-intyg godtas inte). Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter (exempelvis betyg i Svenska 3) hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Ifall du har frågor om hur du ska dokumentera din utbildning och språkkunskaper i svenska rekommenderar vi att du kontaktar antagning.se i god tid innan sista kompletteringsdag.

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Ladda ner meritförteckning (ifyllbar pdf) 

Sista kompletteringsdag och sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 3 april 2023. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.
 

Urvalsprocess inför höstterminen 2023

Urvalsprocessen inför antagning till höstterminen 2023 kommer att ske enligt följande två steg:

  1. Resultat på den teoretiska delen av Kunskapsprovet för tandläkare, som genomförs av Karolinska Institutet på Socialstyrelsens uppdrag. De sökande med bäst resultat, oavsett prioritering av lärosäte på antagning.se, kallas till steg 2, dvs. intervju. 
  2. Intervju - De cirka 40 sökande med bäst resultat kallas till intervju på Göteborgs universitet.

Inget separat teoretiskt KUT-test kommer att ges eller vara del av steg 1.

För information om Kunskapsprovet inklusive provtillfällen se: https://ki.se/dentmed/kunskapsprov-for-tandlakare-med-utbildning-fran-lander-utanfor-euees

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se besök antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet mejla antagningsenheten på antagning@gu.se

För frågor om urval och utbildningen mejla:
Samordnare Pernilla Hultberg, pernilla.hultberg@gu.se 
Studievägledare Fereshteh Erfan, fereshteh.erfan@sahlgrenska.gu.se

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUIN2 = Behörig, vidare till intervju.
KUSB2 = Behörig sökande, ej vidare till intervju.
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet).
SA = Sen anmälan.

Behörighet och anmälan

För information om behörighetskrav och hur du anmäler dig se Hitta utbildning på gu.se;

Programmet för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU/EES och Schweiz

Viktiga datum inför 2023:

15 februari
Webbanmälan öppnar på antagning.se

15 mars
Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

3 april
Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

3 april
Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Vecka 20 (cirka)
Kallelser till intervju skickas ut 

Vecka 21-22
Intervjuer genomförs.

13 juni
Antagningsbesked publiceras på antagning.se