Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Bokhylla
Foto: Lars Asplund/Mostphotos
Länkstig

Ny forskarskola i skärningspunkten mellan språk och litteratur

Publicerad

”Kulturellt möjliggörande undervisning genom språk och litteratur” (CuEEd-LL) heter en ny forskarskola som har fått närmare 39 miljoner kronor i anslag från Vetenskapsrådet fram till och med 2026. Projektet syftar till att bygga upp forskningskapacitet bland lärarutbildare, för att förbereda nästa generations lärare att undervisa för svenska skolans mångfald.

Bild
Tommaso Milani
Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning vid institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet.
Foto: Johanna Hillgren

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats medel för Forskarskolor för lärarutbildare 2021. Totalt beviljas drygt 393 miljoner kronor för åren 2021–2025, fördelat på tio olika forskarskolor.

– Med tanke på den mångfald som lärare möter i klassrummen i Sverige är det viktigare än någonsin att forska på synergierna mellan flerspråkighet och litteratur i undervisning, säger Tommaso Milani, professor i flerspråkighetsforskning vid institutionen för svenska språket.

I projektet CuEEd-LL ingår två forskare från Göteborgs universitet och två från vardera Stockholms universitet, Jönköping University och Malmö universitet. Syftet med forskarskolan är att skapa kunskap om hur lärande kan fungera som kulturell möjliggörande för heterogena grupper, det vill säga alla skolelever.

Två forskare från varje lärosäte

Bild
Anna Nordenstam
Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.
Foto: Thomas Melin

Medverkande forskare vid Göteborgs universitet är förutom Tommaso Milani Anna Nordenstam, professor i litteraturvetenskap vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion.

– Vi har jobbat mycket med ansökan så det känns fantastiskt att vi har fått de medel vi ansökte om. Detta ger oss möjlighet att bedriva en forskarskola som kan göra skillnad i lärarutbildningens olika delar och även i skolan, säger Ylva Lindberg, professor och forskningschef på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) vid Jönköping University (JU), som är projektledare för CuEEd-LL.

Språkämnen är uppdelade i språk- och litteraturdiscipliner inom utbildning i Sverige. I CuEEd-LL kommer de att fungera integrerat.

– För profilområdet flerspråkighet/svenska som andraspråk vid institutionen för svenska språket är det ett unikt tillfälle att kunna utlysa en doktorandtjänst i skärningspunkten mellan språk och litteratur, säger Tommaso Milani.

Även på institutionen för litteratur, idéhistoria och religion blir det en extra doktorandtjänst.

Det är jätteroligt att få vara del av en angelägen forskarskola och att efter sommaren kunna utlysa en doktorandtjänst i litteraturvetenskap, säger Anna Nordenstam.

De nio doktorander som antas till forskarskolan kommer att omges av ett handledarteam som ska representera både språk och litteratur, samt ett specifikt ämne eller område där detta är relevant.

Text: Johanna Hillgren

Exempelområden för forskningen i projektet
  • Hur skärningspunkten mellan språk och litteratur presenteras i lärarutbildningens olika ämnen, styrdokument och praktiker.
  • Hur blivande lärare lär sig kultur i sina respektive program och vilka kulturellt möjliggörande pedagogiska verktyg de möter under sin utbildning.
  • Hur digitaliseringsprocesser förändrar kommunikation, kultur och mångfald inom utbildningsfältet.