Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Kust både ovan och under ytan.
Webbsidan Havet samlar universitetets havsrelaterade verksamhet och drivs av kommunikatörer på Centrum för hav och samhälle.
Länkstig

Havet i fokus i ny webbsatsning

Publicerad

Nu blir det enklare att hitta forskning, utbildningar och nyheter om havet från Göteborgs universitet.
– Tidigare har den havsrelaterade verksamheten varit utspridd på olika delar av universitetets webb. När vi nu samlar den på en plats blir det tydligt vilken oerhörd bredd och kompetens som finns inom havsområdet, säger Lena Gipperth, föreståndare för Centrum för hav och samhälle.

Bild
Lena Gippert, professor i miljörätt,
Lena Gippert, professor i miljörätt, är föreståndare för Centrum för hav och samhälle som står bakom satsningen som samlar universitetets kunskap om havet.

Göteborgs universitet har en stor bredd på forskningen om havet och om människans relation till det, från naturvetenskap och teknik till samhällsvetenskap och humaniora. Det pågår havsrelaterad forskning på samtliga åtta fakulteter. 

För att enkelt hitta rätt på den nya webbsidan gu.se/havet  finns tematiska webbsidor som samlar forskning, utbildningar och nyheter om havet inom sex områden:

-  Här arbetar med ett tvärvetenskapligt angreppssätt på havsfrågorna. Under ett tema som ”Klimatet och havet” kan så skilda forskningsområden som juridik, ekonomi och biologi samlas på en plats, säger Karl-Johan Nylén, kommunikatör på Centrum för hav och samhälle.

Samlar utbildningar om havet

På sidan utbildningar om havet presenteras universitets kandidat- och masterprogram som berör havet. Här går det också att hitta information om hur det är att studera vid universitet och vilka studiemiljöer som finns.

- Genom att samla utbildningarna på en och samma plats blir det enklare för studenter som är intresserade av havet att se vad Göteborg har att erbjuda och hitta rätt utbildning, säger Karl-Johan Nylén.

Ett annat viktigt mål med sidan är att det ska bli enklare att få kontakt med forskare och annan personal på universitet. På havet finns en lista över havsexperter där journalister kan hitta forskare som kan uttala sig i olika havsrelaterade frågor.

Öppnar upp för samarbete

På Havet går det också att hitta information om universitets aktiviteter för skolor och allmänhet. Till exempel anordnar de marina forskningstationer Tjärnö marina laboratorium utanför Strömstad och Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil guidningar, exkursioner och studiebesök. 

Ett viktigt mål med satsningen är att öppna upp för samarbeten med näringsliv, myndigheter och organisationer utanför universitetet.

- Vi har redan i dag många spännande samarbeten på gång, som Kristinebergs center och Maritima klustret i Västsverige som verkar för forskning och innovation inom havsområdet. Men vi ser gärna fler samarbeten i framtiden, säger Lena Gipperth.

Centrum för hav och samhälle

Centrum för hav och samhälle bildades 2015 och har i uppdrag att samla och synliggöra all den havsrelaterade verksamhet som bedrivs vid Göteborgs universitet. Webbsidan Havet drivs av kommunikatörer på Centrum för hav och samhälle tillsammans med kommunikatörer som arbetar med marina och maritima frågor på olika delar av universitetet. Kontakta redaktionen genom att mejla havet@gu.se.