Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar handredskap för kantskärning och krattning av grusgångar: hjulhacka, kantskärare, spade samt kratta.
Kunskap om trädgårdsskötsel kan behöva anpassas för att fungera i historiska trädgårdar. Här syns olika handredskap för kantskärning och krattning av grusgångar
Foto: Helena Kåks
Länkstig

Kunskap som växer - treårigt trädgårdsprojekt vid Hantverkslaboratoriet

Skötsel av historiska trädgårdar i det mindre formatet står i centrum för ett nytt projekt vid Hantverkslaboratoriet. Projektet "Kunskap som växer - verktyg för dokumentation och kunskapsspridning inom gröna kulturmiljöer" pågår 2020-2022. Det finansieras av Riksantikvarieämbetet via Länsstyrelsen Dalarna.

Hantverksmässig skötsel

Kunskapen om det gröna kulturarvet är i allmänhet låg inom kulturmiljövården. Allmän kunskap om trädgårdsskötsel är inte heller direkt överförbar på historiska anläggningar. Hantverkslaboratoriet arbetar därför sedan länge med olika typer av utvecklingsprojekt inom hantverksmässig skötsel. Tidigare projekt har bland annat handlat om gräsmattor, grusgångar och häckar och utgått från högreståndsanläggningar som Julita gård, Gunnebo slott och Fredriksdal.

Utgår från mindre anläggningar

Projektet "Kunskap som växer" utgår istället från de mindre anläggningarna och deras behov. Det kan handla om besöksträdgårdar vid exempelvis hembygdsgårdar, bondgårdar, stadsgårdar eller konstnärshem, inte sällan ideellt drivna. Fyra mindre historiska anläggningar fungerar som laboratorier där olika lösningar kan utvecklas, prövas och utvärderas: Göthlinska gården, Nora, Stora Hyttnäs och Carl Larsson-gården, Sundborn, samt Lärkastugan, Sollerön. Utöver det kommer fler anläggningar, både små och stora, att involveras. En referensgrupp med representanter för Riksantikvarieämbetet och några olika länsstyrelser är knuten till projektet.   

Nya metoder

En uppgift för projektet blir att hitta nya metoder, gärna digitala, för dokumentation av skötselinsatser, en annan att påbörja uppbyggnaden av en kunskapsbank för yrkesverksamma. Särskilt fokus ligger på vård av äldre fruktträd och fruktträdgårdar, prydnadsplanteringar, frågor kring jord, gödsel och kompost samt planering av skötselinsatser. Projektet ska också utveckla sätt att kommunicera med besökare om vad ett historiskt grundat trädgårdshantverk innebär. Resultatet är tänkt att komma hela branschen till del.

 

 

Kontakt

Projektledare Helena Kåks

helena.kaks@conservation.gu.se

031-786 93 02

Fyra laboratorier

Inom projektet Kunskap som växer samarbetar vi med fyra mindre anläggningar - laboratorier - som hjälper till att identifiera problem och söka lösningar relaterade till skötsel. Under 2020 har laboratorierna arbetat med att att dokumentera skötseln av den egna anläggningen, med fokus på prydnadsplanteringar. Lärkastugan arbetar också med ett vårdprogram. Läs mer om respektive anläggning nedan.