Skip to main content
University of Gothenburg
Image
Diagram och tabeller

Publications

Here you will find CRA working papers and other publications in Regional analysis.

CRA Working papers

Åkerman N, (2021)  What is a business model and what’s in it
for regional development?
 CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2021:1

Henning M och Boström Elias J (2020) Den regionala arbetsdelningens anatomi – Perspektiv från yrken, branscher och funktioner. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2020:1

Henning M, Jakobsson J, Johannesson E (2019) Kompetenser för industri i omvandling. Utmaningar och strategier i nya kompetenslandskap. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2019:1

Alvstam C-G, Henning M, Ivarsson I, Nakamura R, Yakob R (2019) Strategiskt förnyelsearbete inom svensk industri. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2019:3

Ismail M (2019) Technological developments reshape the future of labour market skills in Sweden. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2019:2

Lorentzon S (2017) Höghastighetståg – introduktion i utomeuropeiska länder. Geografiskt perspektiv. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2017:2

Henning M, Boström Elias J, Jakobsson J, Lavén F (2017) Kompetenslandskapets omvandling mot industri 4.0 - Långsiktiga perspektiv på kompetensbehovet inom industri och industrinära tjänster i Västra Götaland. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2017:1

Enflo K, Henning M och Wennergren Nousiainen M (2016) Urbanisering och ekonomisk utveckling. En översikt över debatten och forskningsmiljöer i Sverige. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2016:5

Lorentzon S (2016) HÖGHASTIGHETSTÅG – FÖRUTSÄTTNINGAR I SVERIGE. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2016:4

Lorentzon S (2015) Production and consumption of energy in the Nordic region – a competitive international perspective. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2015:1

Henning M (2014) Evolutionary dynamics of local economic structures after the Second Industrial Revolution. Industry paths in Swedish cities 1900-1965. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2014:4 (printed version available on request from author).

Lorentzon S (2014) The introduction of new ICT and location of headquarters of MNCs – a Swedish perspective. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2014:3

Fransson U (2014) Entreprenörskap i Västra Götalandsregionen – exemplet IT. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2014:2

Lorentzon S (2014) Containerization of the Baltic Sea – a competitive perspective; inspired by challenges of rivalry and interchange between the gateways of Kattegatt/The Sound and Gdansk Bay. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2014:1

Lorentzon S (2013) VÄSTRA GÖTALANDS KONKURRENSKRAFT I SKANDINAVISKT PERSPEKTIV – energiproduktion i Norge som drivkraft. CRA, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CRA Working Paper 2013:1