Bild
Foto: Bild av Pexels från Pixabay
Länkstig

Nytt projekt ska undersöka idrottares väg till världstoppen

I skarp konkurrens valde Riksidrottsförbundet (RF) att tilldela forskagruppen med Astrid Schubring i spetsen medel för  projektet Vägar till världstoppen.
– En av anledningarna är att främst Astrid Schubring har erfarenhet från tidigare elitidrottsprojekt men också att den metod som ska användas är både innovativ och ytterst relevant i sammanhanget. Vi tror att projektet kan bidra till att ge oss det djup i idrottarnas erfarenhet som vi behöver framåt, säger Peter Mattsson, RF.

Till Riksidrottsförbundets stämma som hålls i maj 2021 lägger Riksidrottsstyrelsen ett förslag om ett nytt elitidrottsprogram, #elitidrott2030 – där projektet Vägar till världstoppen föreslås ingå.
Ambitionen med detta är att ge elitidrotten en ny injektion i form av förstärkta resurser och ett skarpare stöd till aktiva, ledare och förbund. För att organisera och strukturera stödet rätt är det livsviktigt att vi vet mera om hur resan sett ut för de som nått världstoppen tidigare. I flera avseenden sitter de ju på facit gällande vad som behövs. Genom det här projektet skaffar vi oss kunskaper som ska vägleda framtida satsningar, säger Peter Mattsson,  elitidrottschef på RF.

I projektet kommer det att genomföras fallstudier med aktuella och tidigare svenska toppidrottare för att identifiera kritiska vändpunkter i karriären och stödfaktorer som underlättar resan mot den absoluta eliten. Kvinnliga och manliga idrottare från lag- och individuell idrott samt parasportidrottare kommer att delta. 

Mer om projektet

Deltagare: Astrid Schubring, Karin Grahn, Pär Rylander och Suzanne Lundvall.

Vägar till världstoppen