University of Gothenburg
Image
snöbeklädda träd
Idéhistorikern Cecilia Rosengren har beviljats närmare fem miljoner kronor för ett forskningsprojekt om Nordeuropeiska föreställningar om vinter, snö och is under den lilla istiden.
Photo: Lyudmila Osokina/Mostphotos
Breadcrumb

Vetenskapsrådets beviljade bidrag till forskning vid Humanistiska fakulteten

Idéhistoria, antikvetenskap och språkteknologi. Det är några av de ämnen som det kommer att forskas om på Humanistiska fakulteten de närmaste åren, tack vare beviljade bidrag från Vetenskapsrådet inom humaniora och samhällsvetenskap 2022.

Vetenskapsrådet har beslutat vilka forskningsprojekt som beviljats projektbidrag, samt bidrag till forskningsmiljö, inom humaniora och samhällsvetenskap. För Humanistiska fakultetens del beviljades sju forskningsprojekt anslag och en forskningsmiljö för de kommande tre respektive sex åren.

Nästan 30 miljoner kronor har beviljats till olika forskningsprojekt vid fakulteten för åren 2023-2025 och närmare 18 miljoner kronor till en forskningsmiljö för åren 2023-2028.

Beviljade projektbidrag

Cecilia Rosengren; Köld. Nordeuropeiska föreställningar om vinter, snö och is under den lilla istiden. Tre år, totalt 4 816 000 kronor.

Staffan Larsson; Inte bara semantik: Ordbetydelseförhandling i sociala medier och talad interaktion. Tre år, totalt 4 804 000 kronor.

Johan Kärnfelt; Att låta vetenskapliga instrument tala: Teleskop, astronomer och föränderliga forskningspraktiker, 1753-2001. Tre år, totalt 4642 000 kronor.

Maria Johansen; Att göra upplysning: Göteborgskvinnor i svensk 1700-talsoffentlighet. Tre år, total 4 491 000 kronor.

Fredrik Engström; Teamsemantikens fundament: Mening i ett berikat ramverk. Tre år, totalt 3 973 000 kronor.

Lewis Webb; Krisritualer: Statsreligion och krishantering i republikens Rom. Tre år, totalt 3 537 000 kronor.

Hjalmar Falk; En svensk proto-fascist? Rudolf Kjellén och ytterhögerns sociala imaginära. Tre år, total 2 924 000 kronor

Beviljat bidrag till forskningsmiljö

Elena Volodina; Mormor Karl är 27 år: Automatisk pseudonymisering av forskningsdata. Sex år, totalt 17 627 181 kronor.