University of Gothenburg
Image
Breadcrumb

Våra forskarutbildningsämnen

Vi erbjuder forskarutbildning i ämnena afrikanska språk, arabiska, engelska, antik grekiska, japanska, latin, romanska språk, sinologi, slaviska språk och tyska. I studieplanen för respektive ämne hittar du information om antagnings- och behörighetskrav, examensmål, utbildningens uppläggning och innehåll.

Forskarutbildningen leder till en doktorsexamen, men med möjlighet att avlägga licentiatexamen efter två år.

När du studerar på forskarutbildningen får du möjlighet att aktivt delta i det internationella vetenskapssamhället. Du fördjupar dig inom ditt ämnesområde och undervisas i de färdigheter i forskningsmetodik och det vetenskapliga betraktelsesätt som fordras för att lösa en större forskningsuppgift. Du redovisar resultatet genom att skriva en avhandling.

Utbildningen innehåller dels obligatoriska kurser, dels valfria kurser samt ett skriftligt avhandlingsarbete. Du har stor frihet att välja inriktning på din utbildning, till exempel litteraturvetenskaplig eller språkvetenskaplig, beroende på ditt val av kurser och avhandlingsämne. Kurserna ger en vetenskaplig bredd, förbättrad språkfärdighet, ökad beläsenhet och fördjupade ämnesmetodiska insikter, medan avhandlingsprojektet innebär en mer specificerad inriktning. I studieplanen kan du läsa mer om upplägg och innehåll.