University of Gothenburg
Breadcrumb

Vi medverkar i lärarutbildningar

Institutionen för kulturvetenskaper medverkar i förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet med inriktning mot fritidshem Lp11.

Ämnet Barn- och ungdomskultur har en lång tradition av medverkan i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet. Ämnet är mångvetenskapligt och bidrar med breddande perspektiv på barns- och ungas kulturella världar. Utifrån historiska och kulturvetenskapliga perspektiv problematiseras barndoms- och ungdomsbegreppen och barns och ungas uppväxtvillkor i relation till samhälleliga institutioners handlings- och tankemönster som är bestämmande för barns och ungas kulturella omgivning.

Ämnet intresserar sig därför för olika former av kulturproduktion och kulturskapande och hur dessa bidrar till identitetsskapande och kulturell tillhörighet. Grundläggande teman som behandlas i ämnet är kulturproduktion för barn och unga, hur barn och unga använder sig av olika typer av medier samt barns och ungas egen kreativitet och estetiska praxis.