University of Gothenburg
Image
studenter

Culture studies unit

Avdelningen för kultur utgörs av ämnena kulturstudier, etnologi och barn- och ungdomskultur (inklusive kandidatprogrammet Kultur och masterprogrammet Kultur och demokrati, kursen KAH100 Kvalificerad yrkespraktik för humanister 30 hp, samt kurser inom Lärarutbildningen).