Video (5:23)
Utlysning ULF 2021
Bild
Länkstig

Utlysning av medel för projekt inom ULF-avtal

Du som är forskare vid någon av Göteborgs universitets fakulteter eller arbetar som lärare, förskollärare eller på annat sätt arbetar inom förskola, skola eller vuxenutbildning kan söka pengar för praktiknära forskning i skolan inom ULF-avtal. I första ansökningsomgången, steg 1, ska du lämna in en forskningsidé eller forskningsskiss till Göteborgs universitet.

Den 8 augusti 2021 öppnar steg 1 i den första utlysningen av projektmedel för genomförande av ULF-projekt (utveckling, lärande, forskning). Steg 1 innebär ansökan i form av en forskningsskiss.

De forskningsskisser som går vidare från steg 1 kommer till steg 2. De sökande vars skisser godkänts i steg 2 kan beviljas medel upp till 1 miljon kronor för ett tvåårigt projekt. Söker du för kortare projekt/period minskar beloppet proportionellt. Planerad projektstart kan ske tidigast höstterminen 2022.

Ansökningar med tydligt samverkansfokus prioriteras vid bedömningen. Sökande ska i ansökan särskilt ange relevans för detta område. Med tydligt samverkansfokus menas exempelvis samverkan mellan olika lärarkategorier/professioner inom skolan, samverkan mellan olika/olikstora kommuner eller samverkan mellan olika typer av skolhuvudmän (fristående/kommunala). Gärna mellan enheter med olikheter i förutsättningar som exempelvis skillnad i elevunderlag och måluppfyllelse.

Ansökningar för projekt som tidigare beviljats ULF-medel är välkomna. Då ska ansökan dock redogöra för hur man avser att utveckla projektet i förhållande till tidigare period.

Utlysningen sker inom ramen för den överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning som Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen har ingått.

Vad är en forskningsskiss?

En forskningsskiss beskriver kortfattat projektidén på max 2 A4-sidor och hur den bidrar till ökad kunskap och användbarhet inom förskola och skola. I skissen ska du också beskriva kortfattat hur du planerar att lägga upp och genomföra undersökningen. En mer detaljerad beskrivning med arbetsplan och budget kommer att efterfrågas först i steg 2. Kontakt med forskare inför projektansökan steg 2 kan då också förmedlas.

Vem kan söka?

Du är behörig att lämna in en forskningsskiss om du är:
• tillsvidareanställd som lärare/förskollärare i Göteborgsregionen
• tillsvidareanställd som rektor/förskolechef hos skolhuvudman i Göteborgsregionen
• tillsvidareanställd som lärare eller forskare vid Göteborgs universitet

En förutsättning är att din huvudman har ingått överenskommelse om samverkan. De huvudmän som ingått denna överenskommelse är:

De 13 kommunala skolhuvudmän som ingår i Göteborgsregionen (Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) samt KLARA teoretiska gymnasium, Göteborg, Fridaskolorna i Göteborgsregionen, Kunskapsskolan i Göteborgsregionen.

Så här söker du i steg 1

Du söker via ett ansökningsformulär från och med 8 augusti till och med 17 september. I formuläret bifogar du din forskningsskiss i PDF-format: max 2 A4-sidor, Times New Roman, 12 punkter. Observera att skisser längre än 2 A4 sidor ej kommer att beaktas!

Preliminär tidsplan för utlysningen

Steg 1

Öppnar: 8 augusti 2021
Stänger: 17 september klockan 24.00
Beslut planerat till: 15 november 2021

Meddelande om beslut

Samtliga sökande som lämnat in en projektskiss i steg 1 får 16 november meddelande via e-post om de uppmanas skicka in en fullständig ansökan i steg 2 eller bedöms inte gå vidare i ansökningsprocessen.

Utlysning steg 2

Steg 2 i utlysningen av projektmedel för genomförande av ULF-projekt innebär en fullständig projektansökan innehållande forskningsformulär, forskningsprogram samt projektöverenskommelse/r med berörda skolenheter. I detta steg erbjuds också hjälp med att kontakta forskare inför projektansökan steg 2.

Villkor för huvudsökande steg 2

För att lämna in en fullständig projektansökan i steg 2 måste huvudsökanden:
• ha avlagt doktorsexamen senast det datum som ansökan om projektmedel ska lämnas in
• vara tillsvidareanställd hos skolhuvudman i Göteborgsregionen eller
vid Göteborgs universitet

Preliminär tidsplan för utlysningen steg 2

Öppnar: 17 november 2021
Stänger: 20 januari 2022 klockan 24.00
Beslutsmöte planerat till: 21 mars 2022

Ytterligare utlysningar

Denna utlysning av medel för forskningsprojekt inom ULF-avtal steg 2 sker inom ramen för den överenskommelse om samverkan kring praktiknära forskning som Göteborgs universitet och skolhuvudmän i Göteborgsregionen har ingått.

Logga Göteborgs Stad
Logotyp Göteborgsregionen

Fakta

 • Typ av bidrag: Projekt
 • Bidragstid: 1 – 2 år (12, 18 eller 24 månader)
 • Bidragsbelopp: Upp till 1 miljon kronor för ett 2-årigt projekt
 • Planerad projektstart: tidigast höstterminen 2022

Ansökan

Ansökan kan lämnas in via Google Forms eller Microsoft Forms. Det går också att maila in ansökan. Då ska följande information bifogas:

 • Sökandens namn
 • Sökandens titel
 • Projektets namn
 • Sökandens arbetsgivare (Göteborgs universitet eller skolhuvudman)
 • Sökandes arbetsplats (institution, skolenhet eller motsvarande)
 • E-postadress
 • Sökandens telefonnummer
 • Om ansökan gäller ett projekt på 12, 18 eller 24 månader
 • Om ansökan gäller ett projekt som även tidigare finansierats med hjälp av ULF-medel
 • Till detta ska också en projektskiss i PDF-format bifogas. (max 2 A4-sidor, Times New Roman, punkt 12)

Endast fullständiga ansökningar kommer att beaktas. Observera att de handlingar som sänds in till Göteborgs universitet är offentliga handlingar och att dessa således kan begäras ut i sin helhet av tredje part.

Ansökan kan skickas till hjalmar.falk@gu.se