Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en skylt med det tyska ordet willkommen
Länkstig

Tyska, Språkvetenskap: Språklig variation och språkutveckling

Kurs
TY1213
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13204
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2021.

Om utbildningen

I denna kurs ges en fördjupning i det tyska språkets ordbildning samt språkets utveckling i ett historiskt perspektiv med avseende på sociolingvistisk variation. Du studerar representativa texter från olika tidsperioder både ur fonetisk, morfologisk, lexikalisk, syntaktisk och kulturhistorisk synvinkel. Kursen innehåller muntliga och skriftliga övningar som befäster de teoretiska kunskaperna om ordbildning, språklig variation och språkutveckling.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på minst 22,5 hp från kursen TY1110, Grundkurs (30 hp) eller motsvarande, där delkursen Tyska, Språkvetenskap: Den moderna tyskans struktur eller motsvarande ska ingå.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.