Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Typologi och språkliga strukturer i afrikanska språk

Kurs
AF1211
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23813
Ansökan öppnar 15 september 2021

Kort om kursen

Kursen syftar till att introducera den studerande till typologin som vetenskapsområde och utveckla förståelsen för språkliga strukturer i allmänhet och i afrikanska språk i synnerhet.

The aim of the course is to introduce students to the field of typology as well as further develop their understanding of linguistic structures in general, and structures in African languages in particular. The focus is on the sound system, morphology and syntax.

Om utbildningen

The aim of the course is to introduce students to the field of typology as well as further develop their understanding of linguistic structures in general, and structures in African languages in particular. The focus is on the sound system, morphology and syntax.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen AF1111 samt på ytterligare 15 högskolepoäng på någon eller några av kurserna AF1110, AF1210, AR1100, AR1101, AR1140, AR1141, SO1102, SO1203, SOL110, SOL120, SOL130 eller motsvarande i andra icke-europeiska språk som talas i Afrika. Undantag ges från kravet på svenska för grundläggande behörighet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus