Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Svenska med språkvetenskaplig inriktning A

Kurs
SV1118
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12813
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-12817
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 16 juli 2021.

Kort om kursen

Varför ser dialekterna annorlunda ut i dag än för hundra år sedan? Vad skiljer ungas språk från gamlas? Hur arbetar en språkvårdare? Hur beter sig svenska verb? Om du är nyfiken på hur det svenska språket kan beskrivas med olika språkvetenskapliga ansatser är Svenska med språkvetenskaplig inriktning kursen för dig. Här tränar du dig i att tänka analytiskt på svenska språket ur olika perspektiv. Vi varvar föreläsningar med praktiskt arbete och analyserar autentiska texter och språksituationer.

Om utbildningen

Svenska med språkvetenskaplig inriktning A vänder sig till dig som är intresserad av mönster i språket, hur vi bär oss åt för att kommunicera med varandra och varför vissa texter är begripligare än andra. Du får med hjälp av språkvetenskaplig teori lära dig analysera både talat och skrivet språk samt utvecklar din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift i ett vetenskapligt sammanhang. Stor vikt läggs vid att förklara språkets sociala betydelse och varför kunskap om språkets struktur är viktig. Vi arbetar med autentiska texter och samtal för att observera och analysera språket och språksituationen i dagens samhälle. Svenska med språkvetenskaplig inriktning A vänder sig till dig som siktar på att ha, eller redan har, det talade eller skrivna ordet som ditt viktigaste arbetsredskap. Till denna kategori räknas exempelvis journalister, informatörer, kreatörer, redaktörer, tolkar och översättare. Även du som siktar på anställning inom administration och organisationsväsende kan med fördel bygga ut din grundexamen med svenska.

Viktig tilläggsinformation angående coronapandemin: Om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 225 hp (33 %).

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kursen gör dig behörig till vidare studier i ämnet, Svenska med språkvetenskaplig inriktning B och Svenska med språkvetenskaplig inriktning C. I kombination med Svenska med språkvetenskaplig inriktning B samt kurser i litteraturvetenskap om 60 högskolepoäng ger kursen ämneskompetens i svenska för gymnasieskolan. För grundskolans årskurser 7-9 krävs avklarad A-kurs, dvs. 30 högskolepoäng, förutsatt att studenten läser 60 högskolepoäng i litteraturvetenskap, eller vice versa. I kombination med Svenska med språkvetenskaplig inriktning B samt ett godkänt antagningsprov ger kursen möjlighet att börja studera på Språkkonsultprogrammets tredje termin.