Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Språkanvändning och språkpolitik ur ett flerspråkighetsperspektiv

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15553
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen SSA259, Språkanvändning och språkpolitik ur ett flerspråkighetsperspektiv, behandlar sambanden mellan språkanvändning och språkpolitik i dagens flerspråkiga Sverige. Språklig variation kommer att belysas ur olika perspektiv, t.ex. språkstrukturella, språkideologiska och perceptuella. Kursen är en valbar kurs i den rekommenderade studiegången mot en magisterexamen i svenska som andraspråk, men kan läsas som fristående kurs. I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället.

Om utbildningen

Kursen SSA259 Språkanvändning och språkpolitik ur ett flerspråkighetsperspektiv behandlar sambanden mellan språkanvändning och språkpolitik i dagens flerspråkiga Sverige. Språklig variation kommer att belysas ur olika perspektiv, t.ex. språkstrukturella, språkideologiska och perceptuella perspektiv. Relationen mellan flerspråkiga praktiker och flerspråkiga talares identitetskonstruktioner kommer också att behandlas, exempelvis i samband med flerspråkiga ungdomsvarieteter av svenska. Kursen kommer också att beröra frågor såsom vem som är andraspråkstalare respektive infödd talare av ett språk. Utifrån de ovannämnda språkstrukturella, diskursrelaterade och språkideologiska frågorna kommer sedan språkpolitiken behandlas med anknytning till flerspråkighet och andraspråksanvändning i teori och praktik.

Kursen SSA259 är på avancerad nivå och ges på halvfart under höstterminen. Den ingår som valbar kurs i den rekommenderade studiegången för en magister-/masterexamen, men kan även läsas som fristående kurs.

I centrum för den rekommenderade studiegången står den flerspråkiga människan och det omgivande samhället. Utbildningen består av kurser på avancerad nivå, uppdelade på obligatoriska och valbara kurser som leder fram till en magister-/masterexamen. Magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk. Under den rekommenderade studiegången kommer du bland annat att läsa kurser som ger kunskap om andraspråksinlärning från ett kognitivt och socialt perspektiv, grundläggande litteracitet samt språkpolitik. I utbildningen får du också träning i teori och metod och akademiskt skrivande. Magisteruppsatsen skrivs under utbildningens fjärde termin.

Viktig tilläggsinformation 2020-03-16 inför höstterminen 2020 mot bakgrund av Coronapandemin: om undervisning och examination på campus inte kan genomföras kommer kursen att ges online istället.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen med svenska som andraspråk, svenska språket eller nordiska språk eller annat språkvetenskapligt ämne som huvudområde, eller motsvarande kunskaper. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B eller Svenska 2 B och Engelska A.  

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Rekommenderad studiegång

På avancerad nivå kan du följa den rekommenderade studiegången mot en magister-/masterexamen i svenska som andraspråk. Kurserna inom den rekommenderade studiegången vänder sig till dig som är intresserad av svenskan i ett flerspråkigt perspektiv och till dig som arbetar eller vill arbeta professionellt med flerspråkighetsfrågor inom till exempel skola, kommun, media eller företag.

Läs mer om Rekommenderad studiegång

Efter studierna

Efter kursen SSA259 kan du läsa andra kurser på avancerad nivå i svenska som andraspråk som leder fram till en magister- eller masterexamen i ämnet. En magisterexamen ger behörighet att söka forskarutbildningen i svenska som andraspråk.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker huvudsakligen över nätet och studenten förväntas kunna ta del av nätföreläsningar och uppgifter samt kunna delta i nätseminarier och nätpresentationer av olika slag. Någon fysisk träff kan komma i fråga. Kurslitteraturen är på svenska och engelska.