Bild
cancerceller
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård

Program
V2ONL
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1V05F
Ansökan stängd

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3
Att bli specialistsjuksköterska inom onkologisk vård innebär att du arbetar nära cancerpatienter och deras anhöriga. Rollen är kvalificerad och innebär att du lär dig att med ett personcentrerat förhållningssätt självständigt identifiera och bedöma cancerpatientens fysiska och psykiska behov och att ta beslut om och genomföra omvårdnadsåtgärder. Administrering och förberedelse av behandlingar, vårdplanering, att lindra symtom och att ge stöd är viktiga delar av arbetet.

Om utbildningen

Utbildningen som specialistsjuksköterska inom onkologisk vård ger dig kunskaper om avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom vård av tumörsjukdomar. Du får även en fördjupning i lärande och ledarskap för att du ska kunna leda och samordna vårdarbetet. Rollen ställer krav på att du har god empatisk och kommunikativ förmåga eftersom det ingår att vara ett stöd i patienters och anhörigas psykiska, sociala och existentiella behov i alla sjukdomens skeden.  Utbildningen passar dig som vill arbeta med en av våra stora folksjukdomar och därtill få en eftertraktad och meningsfull kompetens. 

I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap.

Mer detaljer om programmet hittar du här 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Svensk eller nordisk legitimation som sjuksköterska, avlagd kandidatexamen i något av vårdvetenskapens huvudområden eller motsvarande, ett års yrkeslivserfarenhet som sjuksköterska, därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård där tex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen.

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Specialistsjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen samt generell examen på avancerad nivå (magisterexamen). Programmet ger även behörighet för forskarutbildning.

Specialistsjuksköterskans yrkesområde är onkologisk vård och omfattar barn och vuxna med både vanligt förekommande som komplicerade onkologiska tillstånd. Alla cancerpatienter har rätt till en kontaktsjuksköterska vilket ger en stor efterfrågan på denna kompetens.

Du som väljer denna inriktning kan arbeta vid onkologiska behandlings- och vårdavdelningar, kirurgiska vårdavdelningar, inom palliativ vård eller välja att arbeta med utveckling av den onkologiska vården.

Läs mer om efter studierna

Så är det att plugga

Undervisningen

Studierna bedrivs på halvfart med mellan fem och tio gemensamma kursträffar under termin ett och två. Övriga terminer har liknande eller färre antal obligatoriska dagar. Delar av studierna bedrivs på distans via nätbaserad undervisning, för detta behövs tillgång till dator med kamera och mikrofon