Bild
cancerceller
Länkstig

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot onkologisk vård

Program
V2ONL
Avancerad nivå
2 år
60 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1V05J

Kort om programmet

OBS: Tidig antagning, sök 15/2-15/3
Att bli specialistsjuksköterska inom onkologisk vård innebär att du arbetar nära cancerpatienter och deras anhöriga. Rollen är kvalificerad och innebär att du lär dig att med ett personcentrerat förhållningssätt självständigt identifiera och bedöma cancerpatientens fysiska och psykiska behov och att ta beslut om och genomföra omvårdnadsåtgärder. Administrering och förberedelse av behandlingar, vårdplanering, att lindra symtom och att ge stöd är viktiga delar av arbetet.

Om utbildningen

Utbildningen som specialistsjuksköterska inom onkologisk vård ger dig kunskaper om avancerad bedömning, vårdplanering och uppföljning av patienter inom vård av tumörsjukdomar. Du får även en fördjupning i lärande och ledarskap för att du ska kunna leda och samordna vårdarbetet. Rollen ställer krav på att du har god empatisk och kommunikativ förmåga eftersom det ingår att vara ett stöd i patienters och anhörigas psykiska, sociala och existentiella behov i alla sjukdomens skeden.  Utbildningen passar dig som vill arbeta med en av våra stora folksjukdomar och därtill få en eftertraktad och meningsfull kompetens. 

I programmet integreras kunskaper från vårdvetenskap, medicinsk vetenskap samt samhälls- och beteendevetenskap.

Programmet är en distansutbildning på halvfart med obligatoriska träffar på campus i Göteborg. Studier på halvfart innebär en arbetsinsats på minst 20 timmar/vecka. Att studera på distans innebär stor självständighet vilket kräver både planering och självdisciplin.

Distansstudierna bedrivs via en webbaserad lärplattform vilket innebär att du behöver ha tillgång till en dator utrustad med internetuppkoppling, webkamera och headset. 

Antalet fysiska träffar i Göteborg är i de teoretiska delarna av utbildningen begränsade till 4–5 obligatoriska träffar per termin.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker under en av utbildningens kurser.

VFU kommer i möjligaste mån förläggas i närheten av studentens hemort. Om VFU-plats nära hemorten inte finns att tillgå sker VFU inom Västra Götalandsregionen. 

Mer detaljer om programmet hittar du här 

Behörigheter och urval

Behörighet

För tillträde till specialistsjuksköterskeprogrammet krävs utöver grundläggande behörighet:

Nordisk legitimation som sjuksköterska

Ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska

Avlagd kandidatexamen i omvårdnad eller motsvarande

Svenska B och engelska A på gymnasienivå eller motsvarande

Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan.

Urval

50 % av platserna tillsätts av sökande rangordnade efter antal högskolepoäng, max 165 hp och övriga 50 % med sökande rangordnade efter längden på yrkeslivserfarenheten som sjuksköterska. Yrkeslivserfarenheten måste styrkas med intyg från arbetsgivaren.

Praktik

Undervisning sker även i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso-och sjukvård där tex vid sjukhus, primärvård och kommun. Under VFU får du under handledning tillämpa och träna på de teoretiska kunskaper och färdigheter som du tagit del av tidigare på utbildningen.

Under din VFU ges möjlighet till såväl patientrelaterat arbete som reflektion och kunskapssökande. Du får utvecklas i din kunskap och förmåga att arbeta i team med övrig vård- och omsorgspersonal. 

VFU är förlagd i hela Västra Götaland och Halland, vilket kan komma att innebära merkostnader för dig som student, om du under någon av VFU-perioderna får pendla alternativt bo på annan ort.

More information about Praktik

Efter studierna

Specialistsjuksköterskeprogrammet leder fram till en akademisk yrkesexamen samt generell examen på avancerad nivå (magisterexamen). Programmet ger även behörighet för forskarutbildning.

Specialistsjuksköterskans yrkesområde är onkologisk vård och omfattar barn och vuxna med både vanligt förekommande som komplicerade onkologiska tillstånd. Alla cancerpatienter har rätt till en kontaktsjuksköterska vilket ger en stor efterfrågan på denna kompetens.

Du som väljer denna inriktning kan arbeta vid onkologiska behandlings- och vårdavdelningar, kirurgiska vårdavdelningar, inom palliativ vård eller välja att arbeta med utveckling av den onkologiska vården.

Läs mer om efter studierna