Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Slaviska medeltidsstudier, Fördjupningskurs, Självständigt arbete

Kurs
SL1313
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25306
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursen består i skrivandet av en språkvetenskaplig, språkhistorisk, litteraturhistorisk, textkritisk eller översättningsvetenskaplig uppsats inom slaviska medeltidsstudier. Ämnet för uppsatsen bestäms i samråd med handledaren.

Kursen består av följande delmoment: 

a) Uppsats del 1 (5 hp). Redovisning av påbörjat uppsatsarbete och inlämning av inledande avsnitt. 

b) Uppsats del 2 (10 hp). Det självständiga arbetet har formen av en uppsats. Din egen uppsats ventileras på slutseminarium. Du skall därutöver vid något tillfälle fungera som opponent på någon annans uppsats.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänt resultat på kursen SL1301, Fornkyrkoslaviska, Fördjupningskurs (7,5 hp) samt ytterligare 30 hp kurser i fornkyrkoslaviska eller slaviska medeltidsstudier eller något modernt slaviskt språk eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler