Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Skapelse, ekologi och människa i kristen teologi

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14882
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-14891
Ansökan stängd

Om utbildningen

Att samtidens ekologiska problem också har idémässiga rötter är uppenbart. Men vilka är dessa rötter och hur har de påverkat synen på människan och hennes plats i naturen?

Inom delar av ekokritisk teoribildning framställs inte minst teologiska uppfattningar som avgörande för den antropocentrism som ofta kännetecknat västerlandets moraliska föreställningsförmåga ? att människan skulle ha en gudagiven särställning eller mandat att härska över alla andra varelser.

I kursen tas den här typen av tankegods upp till kritisk bearbetning. Genom läsning och diskussion av centrala texter, både historiska och samtida, fördjupas förståelsen av de teologiska, filosofiska och ideologiska system som formar vår syn på oss själva och vår plats i skapelsen. Kursen tillhandahåller en uppsättning teoretiska redskap för att studera relationen mellan religiös tro och miljöfrågor och ger därmed en god grund för att delta i vår tids mest angelägna diskussion.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen alternativt avslutade kurser om minst 180hp på grundnivå, varav minst 90hp med progression i något huvudområde där det ingår ett kandidatexamensarbete om minst 15hp. Behörig är också den som har motsvarande utländsk utbildning eller som har motsvarande förkunskaper enligt tidigare studieordning. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska A/Engelska 5.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.