Länkstig

Självständigt arbete för magisterexamen i fysioterapi

Kurs
FYS037
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
12%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-10454
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Om utbildningen

Kursen ger fördjupad färdighet i att självständigt planera, genomföra, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete i fysioterapi, samt att granska, värdera och diskutera vetenskaplig och klinisk relevans av forskning i fysioterapi.
Självständigt arbete 15 hp är obligatorisk i magisterexamen i fysioterapi.

Från och med VT25 kommer kravet på kurs i ämnesfördjupning i fysioterapi på avancerad nivå att ändras till 7,5 hp.
Preliminär schema:
Ti 29/8 Föreläsning på campus och zoom 8.15-16.00
Ti 19/8 Seminarium via zoom 08.00-17.00Ti 17/10 Seminarium via zoom 08.00-17.00
On 15/11 Seminarium via zoom 08.00-17.00Ti 12/12 Seminarium via zoom 08.00-17.00

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs fysioterapeut-/sjukgymnastexamen om 180 högskolepoäng (motsvarande kandidatexamen, examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå), kurs i ämnesfördjupning i fysioterapi avancerad nivå, 15 hp samt vetenskaplig metod, avancerad nivå, 15 hp eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 285 hp.