Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rysk litteraturvetenskap

Kurs
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-15251
Tillfället är inställt

Om utbildningen

Kursen ger en orientering i några huvudlinjer i den moderna litteraturvetenskapens utveckling, i synnerhet inom rysk litteraturvetenskap och ämnet rysk litteratur. Den ger också allmänna och teoretiska kunskaper inom den valda huvudinriktningen. Du läser handböcker och artiklar om 500-750 sidor på ryska, på något av de skandinaviska språken eller på engelska. I kursen ingår intensiv och extensiv läsning av totalt cirka 750 sidor skönlitterär rysk prosa.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen, samt godkänt resultat på 120 hp i ryska på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.