Länkstig

Personcentrering inom socialtjänst, hälso- och sjukvård - Filosofi och tillämpning

Kurs
ARB049
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20454
Ansökan stängd

I den här utbildningen tar vi upp frågor som relaterar till hållbarhet. Innehållet i kursen eller programmet passar in på minst ett av våra 10 hållbarhetskriterier. För dig som studerar innebär hållbarhetsmärkningen en vägledning, kvalitetssäkring och garant för att kurser eller program verkligen innehåller ett tydligt hållbarhetsperspektiv.

Kort om kursen

Är du arbetsterapeut, audiolog, dietist, fysioterapeut, logoped, läkare, sjuksköterska eller socionom och vill lära dig mer om personcentreringens filosofiska grunder, teori och praktik relaterat till god och nära vård? Då är detta kursen för dig.Under kursen får du lära dig om personcentrering som förhållningssätt och arbetssätt, samt om implementering och utvärdering av personcentrering i relation till likabehandling, inklusion, delaktighet, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, samt god och nära vård.

Om utbildningen

Kursen ges på kvartsfart helt på distans via digitala verktyg. Under kursen får du lära dig om personcentreringens filosofiska grunder, teori och praktik, samt personcentrering som förhållningssätt och arbetssätt i relation till implementering och utvärdering av personcentrering utifrån jämlikhet, rättighet, hållbarhet, samt etiska och juridiska aspekter.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs examen i arbetsterapi/ergoterapi, audiologi, dietik, fysioterapi, logopedi, medicin, omvårdnad eller socialt arbete, 180 högskolepoäng eller motsvarande (examensarbete 15 hp på grundnivå ska ingå). Svenska 3 eller svenska motsvarande kraven för grundläggande behörighet.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Efter godkänd kurs kommer du att ha tillägnat dig kunskap om personcentreringens filosofiska grunder, teori och praktik relaterat till olika sammanhang, till implementering och utvärdering. Du kommer också att ha lärt dig mer om hur personcentrering som förhållningssätt relaterar till likabehandling, inklusion, delaktighet, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter, samt god och nära vård.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker på distans via digitala verktyg och präglas av interaktivt och relationell pedagogik, med individuella och gruppbaserade studieuppgifter, samt seminarier som huvudsakliga lärandeformer.

Undervisningen sker på svenska, men kan även komma att ske på engelska.