Bild
Kvinna står brevid orgel och föreläser
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Orgeldidaktik

Kurs
MVK767
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-15407
Tillfället är inställt

Kort om kursen

Den här kursen vänder sig både till dig som vill börja undervisa orgelspel och vill få pedagogisk kompetens och till dig som redan undervisar i orgel och vill fördjupa dina kunskaper.

Om utbildningen

Kursen tar upp hur du kan planera, organisera och utvärdera orgelundervisning på nybörjarnivå.

I kursen diskuteras de lärmiljöer där orgelundervisning äger rum och olika perspektiv på lärarrollen.

Du kommer också få en allmän inblick i musikpedagogiska teorier och forskning.

Behörigheter och urval

Behörighet

Förutom grundläggande behörighet krävs särskild behörighet i form av minst 90 hp inom konstnärligt kandidatprogram i kyrkomusik alternativt motsvarande kunskaper och färdigheter. Motsvarandebedömning baseras på dokumenterade meriter som bifogas ansökan.

Urval

Urvalet grundas på en intervju där de sökandes utbildningar, meriter och erfarenheter bedöms av en lärare som rangordnar de sökande utefter sin samlade bedömning och efter eventuell ensemblesammansättning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen sker i form av seminarier och föreläsningar.

Lokaler

Högskolan för scen och musik bedriver sin verksamhet på fyra adresser i Göteborg: Eklandagatan 86, Åvägen 24 (Brewhouse), Vasagatan 50 (HDK-Valand) och Triörgatan 1 (Andra stället).

Läs mer om lokaler