Länkstig

Medie- och kommunikationsvetenskap, introduktionskurs

Kurs
MK1104
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-27102
Ansökan stängd

Kort om kursen

Introduktionskursen i medie- och kommunikationsvetenskap ger dig möjlighet att utveckla dina kunskaper om medier, kommunikation, budskap och påverkan.

Om utbildningen

Kort om kursen

I introduktionskursen i medie- och kommunikationsvetenskap utvecklar du grundläggande kunskaper om betydelsen av medier och kommunikation i olika delar av samhället.

Om utbildningen

Kursen omfattar fyra delkurser som introducerar centrala teorier, modeller och begrepp inom ämnet. Den första delkursen kommer att ge dig en bättre förståelse för hur individer söker, tolkar och använder information och olika typer av medieinnehåll. Den andra delkursen fokuserar på villkoren för samhällsaktörers kommunikation, när det gäller till exempel journalistik, medieproduktion och organisationer. I den tredje delkursen diskuterar vi hur medier möjliggör och/eller motverkar olika former av kommunikation och sociala relationer samt hur olika typer av medier har utvecklats över tid. Den fjärde delkursen fokuserar på förståelsen av texter och hur frågor om representation, ideologi och makt kommer till uttryck i medieinnehåll.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Rekommenderad studiegång

Introduktionskursen i medie- och kommunikationsvetenskap ingår även i Medie- och kommunikationsvetarprogrammet som leder till en kandidatexamen som ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå. 

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen är varierande och omfattar bland annat föreläsningar, workshops, seminarier, handledning, rollspel och gästföreläsningar. Den lärarledda undervisningen är ungefär åtta timmar i veckan och resterande tid arbetar du med uppgifter och/eller kurslitteraturen på egen hand eller i grupp.

Examinationerna omfattar allt ifrån salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, självständiga analyser och muntliga presentationer. Undervisningen sker på svenska men du kommer att läsa kurslitteratur på svenska och engelska och i vissa fall också texter på andra skandinaviska språk

Lokaler

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) ligger endast ett par minuters promenad från Linnéplatsen och Slottsskogen. Undervisningen sker i det gamla, anrika Annedalsseminariet och i det moderna Mediehuset.