Bild
Publikbild föreläsning medie- och kommunikation
Länkstig

Medie- och kommunikationsvetarprogrammet

Program
S1MKG
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-2G71A
Ansökan stängd

Kort om programmet

Är du intresserad av att förstå och förklara betydelsen av medier och kommunikation i olika delar av samhället?
Då passar JMG:s medie- och kommunikationsvetarprogram (MKV) dig.
Här får du både teoretiska kunskaper och verktyg för att använda dem i praktiken.

Om utbildningen

Om programmet

MKV-programmet är en bred samhällsvetenskaplig utbildning som ger dig stora möjligheter att utveckla dina teoretiska kunskaper om medier och kommunikation, budskap och påverkan och hur du kan använda dem i praktiken. Du får också verktyg som du kan använda för att kritiskt granska vilken roll medier och kommunikation har för människors vardagsliv, organisationers verksamheter, demokrati, yttrandefrihet och samhällsutvecklingen i stort.

Programinnehåll

Programmet omfattar totalt sex terminer varav tre i medie- och kommunikationsvetenskap, två som är inriktade mot kvalificerat kommunikationsarbete och en valfri termin.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Du börjar med att läsa tre terminer med ämneskurser i medie- och kommunikationsvetenskap. 

Den första terminen studerar du människors medie- och informationsanvändning, vilka olika typer av kommunikation som är möjlig i olika typer av medier, hur vi kan förstå budskap och olika typer av medieinnehåll, samt hur organisationer och samhällsaktörer använder sig av kommunikation i sina verksamheter. 

Andra terminen läser du om digitalisering och medialisering och hur kulturella, politiska och ekonomiska villkor inverkar på medier och kommunikation. Andra terminen får du också möjlighet att fördjupa dig i ett valfritt tema inom ämnet.

Tredje terminen läser du en kurs i vetenskapliga metoder och sedan skriver du din kandidatuppsats. Uppsatsen kan du skriva på uppdrag av en organisation utanför universitetet om du vill.

Kurser i kvalificerat kommunikationsarbete

Termin fyra och fem läser du kurser som är särskilt inriktade mot kvalificerat analys- och kommunikationsarbete i offentliga organisationer, företag och intresseorganisationer. 

Termin fyra fokuserar på olika metoder som du kan använda för att kartlägga medier, opinioner, och målgrupper samt metoder som du kan använda för att utvärdera olika typer av kommunikationsinsatser. 

Termin fem fokuserar på kriser, demokratiutveckling, klimatpåverkan och andra större samhällsutmaningar och vilka möjligheter som finns för att hantera dem med kommunikation. Under den här kursen studerar du också förutsättningarna för olika typer av organisationer och hur de kan använda sig av kommunikation för att nå sina mål. 

Under både termin fyra och fem kommer du att arbeta på uppdrag av externa uppdragsgivare och du kommer att få särskild träning i att presentera dina analyser och komma med kvalificerade rekommendationer för uppdragsgivarna.

Valfri termin

Programmets sjätte och sista termin väljer du själv vad du vill läsa. Du kan göra en praktik, läsa vid något av våra utländska partneruniversitet, läsa någon av institutionens kurser i medieproduktion eller läsa annat valfritt ämne. Sista terminen söker du själv.

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Programmet i medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) ges vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) som du kan läsa mer om här.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

På JMG:s Studentportal kan du se en lista på tidigare praktikplatser som studenter på MKV-programmet sökt.

Läs mer om Praktik

Efter studierna

Den pågående medieutvecklingen i samhället och ett ökat intresse för kommunikation och opinionsbildning hos företag och offentlig verksamhet skapar flera arbetsmöjligheter och även nya yrkesinriktningar.

Många som har studerat ämnet arbetat idag med:

  • Information och PR; till exempel som kommunikatörer i privata och offentliga verksamheter.
  • Medieanalys och undersökningar; med opinionsundersökningar och undersökningar om människors medieanvändning.
  • Opinionsbildning och lobbying; exempelvis som konsulter eller kommunikatörer i en organisation.
  • Forskning inom medier, journalistik och medieanvändning. En kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå. JMG har ett internationellt masterprogram i politisk kommunikation och efter det kan du söka vidare till forskarutbildningen.

Så är det att plugga

Undervisningen

JMG är en ledande utbildnings- och forskningsmiljö. Flera av institutionens forskare är världsledande inom sitt område. Du kommer att möta lärare med bred erfarenhet från arbete i olika typer av organisationer och institutionen och många kontakter med yrkesverksamma i offentliga organisationer, företag och intresse- och branschorganisationer.

Undervisningen är varierande med bland annat föreläsningar, workshops, seminarier, handledning, rollspel, gästföreläsningar. Den lärarledda undervisningen omfattar cirka 20 procent. Övrig tid arbetar du med uppgifter och/eller kurslitteratur på egen hand eller i grupp, både med självständiga forskningsuppgifter och med uppdrag från externa uppdragsgivare.

Examinationerna är varierande med allt ifrån salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer till större uppdrag och projektarbeten i grupp och individuellt. Undervisningen sker på svenska, men du kommer att läsa kurslitteratur på svenska och engelska och i vissa fall texter på andra skandinaviska språk.

Lokaler

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) ligger endast några minuters promenad från Linnéplatsen och Slottsskogen. 

Undervisningen sker i det moderna Mediehuset och det anrika Annedalsseminariet, i lokaler med teknisk utrustning av hög kvalitet.