Bild
Porträtt på medverkande i filmen om MKV
Foto: Gunnar Jönsson, Medieteknik, GU
Länkstig

Medie- och kommunikationsvetarprogrammet

Program
S1MKG
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-2G71A
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Är du intresserad av att förstå och förklara betydelsen av medier och kommunikation i olika delar av samhället?
Då passar JMG:s medie- och kommunikationsvetarprogram (MKV) dig.
Här får du både teoretiska kunskaper och verktyg för att använda dem i praktiken.

Om utbildningen

Programinnehåll

Programmet omfattar totalt sex terminer varav tre i medie-
och kommunikationsvetenskap, två som är inriktade mot kvalificerat
kommunikationsarbete och en valfri termin.

Medie- och kommunikationsvetenskap

Du börjar med att läsa tre terminer med ämneskurser i medie-
och kommunikationsvetenskap.

Under den första terminen introduceras du till centrala
teorier, modeller och begrepp inom ämnet. Du får en bättre förståelse för
människors medie- och informationsanvändning, hur organisationer och
samhällsaktörer använder sig av kommunikation i sina verksamheter, vilka olika
typer av kommunikation som är möjlig i olika typer av medier och hur budskap
och olika typer av medieinnehåll kan påverka samhället.

Under andra terminen vidareutvecklar du dina kunskaper om betydelsen
av medier och kommunikation i olika delar av samhället. Du introduceras till
övergripande teorier och analysmodeller med fokus på regler, normer och idéer
samt kulturella, politiska och ekonomiska villkor som inverkar på medier och
kommunikation. Men du får också möjlighet att fördjupa dig i ett specialiserat
tema inom ämnet.

Tredje terminen läser du en kurs i vetenskapliga metoder och
sedan skriver du din kandidatuppsats. Uppsatsen kan du skriva på uppdrag av en
organisation utanför universitetet, eller inom ett forskningsprojekt vid institutionen, om du vill.

Kurser i kvalificerat kommunikationsarbete

Termin fyra och fem läser du kurser som är särskilt
inriktade mot kvalificerat analys- och kommunikationsarbete i offentliga
organisationer, företag och intresseorganisationer.

Termin fyra fokuserar på olika metoder som du kan använda
för att kartlägga medier, opinioner, och målgrupper. Särskilt fokus ligger på
analys med hjälp av digitala verktyg samt betydelsen av bilder, färg, form och
design för hur vi människor ser och uppfattar kommunikation. Du får lära dig
hur analyser initieras, planeras, genomförs och används och får träning i
omvärldsanalys och utvärdering med utgångspunkt i verklighetsbaserade fall.

Termin fem fokuserar på kriser, demokratiutveckling,
klimatpåverkan och andra större samhällsutmaningar och vilka möjligheter som
finns för att hantera dem med kommunikation. Under den här kursen studerar du
också förutsättningarna för olika typer av organisationer och hur de kan
använda sig av kommunikation för att nå sina mål.

Under både termin fyra och fem kommer du att arbeta på
uppdrag av externa uppdragsgivare och du kommer att få särskild träning i att
presentera dina analyser och komma med kvalificerade rekommendationer för
uppdragsgivarna.

Praktik

Under termin 6 praktiserar du på en valfri organisation och omvandlar dina teoretiska kunskaper till praktisk erfarenhet.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

På JMG:s Studentportal kan du se en lista på tidigare praktikplatser som studenter på MKV-programmet sökt.

More information about Praktik

Efter studierna

Den pågående medieutvecklingen i samhället och ett ökat intresse för kommunikation och opinionsbildning hos företag och offentlig verksamhet skapar flera arbetsmöjligheter och även nya yrkesinriktningar.

Många som har studerat ämnet arbetat idag med:

  • Information och PR; till exempel som kommunikatörer i privata och offentliga verksamheter.
  • Medieanalys och undersökningar; med opinionsundersökningar och undersökningar om människors medieanvändning.
  • Opinionsbildning och lobbying; exempelvis som konsulter eller kommunikatörer i en organisation.
  • Forskning inom medier, journalistik och medieanvändning. En kandidatexamen i medie- och kommunikationsvetenskap ger behörighet till fortsatta studier på avancerad nivå. JMG har ett internationellt masterprogram i politisk kommunikation och efter det kan du söka vidare till forskarutbildningen.

Så är det att plugga

Undervisningen

JMG är en ledande utbildnings- och forskningsmiljö. Flera av institutionens forskare är världsledande inom sitt område. Du kommer att möta lärare med bred erfarenhet från arbete i olika typer av organisationer och institutionen och många kontakter med yrkesverksamma i offentliga organisationer, företag och intresse- och branschorganisationer.

Undervisningen är varierande med bland annat föreläsningar, workshops, seminarier, handledning, rollspel, gästföreläsningar. Den lärarledda undervisningen omfattar cirka 20 procent. Övrig tid arbetar du med uppgifter och/eller kurslitteratur på egen hand eller i grupp, både med självständiga forskningsuppgifter och med uppdrag från externa uppdragsgivare.

Examinationerna är varierande med allt ifrån salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer till större uppdrag och projektarbeten i grupp och individuellt. Undervisningen sker på svenska, men du kommer att läsa kurslitteratur på svenska och engelska och i vissa fall texter på andra skandinaviska språk.

Lokaler

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) ligger endast några minuters promenad från Linnéplatsen och Slottsskogen. 

Undervisningen sker i det moderna Mediehuset och det anrika Annedalsseminariet, i lokaler med teknisk utrustning av hög kvalitet.