Länkstig

Malin läser masterprogrammet i didaktik

Malin Ronstad studerar masterprogrammet i didaktik för att hon vill få mer tid för kompetensutveckling. Programmet är på halvfart och hennes inriktning är allmän didaktik.

Malin Ronstad har arbetat i grundskolan i 15 år och upplevde att hon inte riktig fick den kunskap hon skulle vilja ha i sitt vanliga jobb, att det fanns väldigt lite tid för kompetensutveckling. Det var en av anledningarna till att hon nu studerar på masterprogrammet i didaktik?

– Jag var intresserad av att lära mig mer och lära mig mer om relationell kompetens. Jag upplevde att om du jobbar med relationen med eleverna så fungerar det så mycket bättre.

Det var också därför hon valde att studera inriktningen allmän didaktik. Tanken var att få insikt i ny forskning och få diskutera den med andra studenter som också är lärare. Målet med utbildningen är inte klart men några alternativ är att forska eller arbeta med utbildning av lärare.

– Jag skulle vilja föra in att man mer tydligt pratar om relationer och den relationella kompetensen. Man kan ju byta tjänst eller vara med i något forskningsprojekt som redan finns, det finns mycket kring det här som jag är intresserad av.

Vad tar du med dig från utbildningen?

– Jag har ju jobbat i 15 år som grundskollärare. Det är skönt att hitta något som befäster det man har både erfarenhet och teori om. Det är också våra didaktiska diskussioner och artiklar vi läser och att man hela tiden kan föra in det på SFI och komvuxeleverna.

Hur fungerar det att studera och arbeta samtidigt?

– Det som har varit viktigt för mig är att vi har varit en grupp, det gör det lätt att hjälpa varandra och motivera varandra att fortsätta. För min del har jag bara jobbat 50 procent och nu 60 procent.

Varför ska man som lärare läsa masterprogrammet i didaktik?

– Det vore väldigt bra om lärarna i Sverige fick möjlighet till det här. Det heter ju på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet så då borde ju skolorna jobba mer nära på det sättet. Den här utbildningen är ju verkligen baserad på det. 

Malin Ronstad studerar på masterprogrammet i didaktik
Mer om Malin

Namn: Malin Ronstad
Ålder: 46
Studerar: Masterprogrammet i didaktik
Arbetar just nu: På SFI (svenska för invandrare) och på Komvux med gymnasiesvenska

Fristående kurser som ingår i programmet

För dig som inte vill läsa ett helt program.