Länkstig

Betyg och bedömning

Kurs
DID411
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Kväll
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-29251
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 december 2023.

Kort om kursen

Kursen vänder sig till dig som är verksam lärare och behandlar ditt uppdrag som lärare att bedöma och betygsätta elevers kunskapsutveckling med utgångspunkt i forskning om bedömning.

Om utbildningen

Kursen fördjupar din förståelse för frågor kring bedömning av kunnande och de begrepp som används i kvalitativ och kvantitativ forskning. Du får i kursen diskutera olika typer av bedömningar, deras syften, innehåll, metoder och konsekvenser ur framför allt ett didaktiskt och klassrumsnära perspektiv.

Du får också se på bedömning och betygssättning ur ett historiskt, internationellt och socialt sammanhang och göra jämförelser mellan olika betygssystem.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Lärarexamen om minst 180 hp eller kandidatexamen om minst 180 hp inom utbildningsvetenskap, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.